Υπ. Υγείας: Παράταση της θητείας των ειδικευόμενων γιατρών

Την παράταση της θητείας των ειδικευόμενων γιατρών, ακόμα και όταν λαμβάνουν τον τίτλο της ειδικότητας, αποφάσισε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας με τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, «ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους και παραμένουν με παράταση της σύμβασής τους στην οργανική τους θέση, δύνανται να παραμείνουν μέχρι την ημερομηνία της λήξης της σύμβασής τους και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παράτασής τους έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας».

Επίσης, «ιατρός που συμπληρώνει το πρώτο εξάμηνο της παράτασης παραμονής του και επιθυμεί την έγκριση της αίτησής του για παράταση παραμονής ενός εξαμήνου ακόμη, υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει τίτλο ειδικότητας».

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 14 Ιανουαρίου 2015.