Συγκροτήθηκε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Γιατρών

Συγκροτείται το Σάββατο σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Στις πρόσφατες εκλογές συμμετείχαν οι παρατάξεις:
ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗ.Κ.Ι.)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΙΑΤΡΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΟ.ΣΥ.-Α.Δ.Ι.Κ.)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ.)

Εκλέγονται στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο:
ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗ.Κ.Ι.)
Πρόεδρος: Παγώνη Σταμάτα (Ματίνα)
Αντιπρόεδρος: Φωτόπουλος Σταύρος
Τακτικά μέλη: Χαλβατσιώτης Παναγιώτης, Κουμάκης Κωνσταντίνος,
Αναπληρωματικά μέλη: Δευτεραίος Σπυρίδων, Γκιωνάκης Γεώργιος

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΙΑΤΡΩΝ:
Τακτικό μέλος: Κούρτης Μιχαήλ,
Αναπληρωματικό μέλος: Καλαμάρη Μαρία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
(ΕΝΟ.ΣΥ.-Α.Δ.Ι.Κ.):
Τακτικό μέλος: Στάθης Δημήτριος
Αναπληρωματικό μέλος: Παπαμιχαήλ Ανδρέας
Το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015 και ώρα 17.00 ο πλειοψηφών σύμβουλος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχαήλ Βλασταράκος συγκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγησαν, για συγκρότηση σε σώμα.