Εκπαιδευτικά προγράμματα για νοσηλευτές

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου η ημερίδα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΝΕ «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας».
Στην ημερίδα συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος και τα θετικά οφέλη που προέκυψαν στην τοπική κοινωνία. Χαρακτηριστικό ήταν ο μεγάλος αριθμός παιδιών και πολιτών που ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από το πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε θετικό αντίκτυπο σε χιλιάδες συμπολίτες μας, και σε περιοχές που είχαν πληγεί περισσότερο οικονομικά και κοινωνικά από την κρίση στη χώρα μας. Κύριο συμπέρασμα της ημερίδας ήταν η απαίτηση του κόσμου για συνέχιση του προγράμματος και η επέκτασή του και σε άλλες περιοχές. Όταν εξαντληθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ το πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί στηριζόμενο στην εθελοντική προσφορά, σε πόρους της ΕΝΕ και ίσως στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου της η ΕΝΕ διοργανώνει το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

Το πρόγραμμα αφορά τη διεξαγωγή 200 παρεμβάσεων σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και 200 παρεμβάσεις σε τμήματα ενηλίκων (γονέων – εκπαιδευτικών) αναφορικά με θέματα Αγωγής Υγείας και κυρίως την παροχή Βασικών Πρώτων Βοηθειών μέσω της χρήσης της βιωματικής μεθόδου και οπτικοακουστικών μέσων. Οι δράσεις επικεντρώνονται σε συνολικά 200 σχολεία που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθηνών, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής και Πειραιά καθώς και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η ΕΝΕ έχοντας ως προτεραιότητα την ενημέρωση τόσο του γενικού κοινού, όσο και των επαγγελματιών υγείας θα διοργανώσει για άλλη μια φορά και το μεγαλύτερο συνέδριο στο χώρο της υγείας το «Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο» με συμμετοχή άνω των 4.000 συνέδρων. Φέτος διοργανώνονται παράλληλα το 8ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό με το 7ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη 7-10 Μαΐου του 2015.