Νέο σκεύασμα για την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Ένα νέο σκεύασμα δίνει περισσότερες ελπίδες επιβίωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση. Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια χρόνια, απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση στις αρτηρίες ανάμεσα στην καρδιά και τους πνεύμονες του πάσχοντα. Τα συμπτώματα της ΠΑΥ δεν είναι συγκεκριμένα και μπορεί να ποικίλουν από ήπια δυσκολία στην αναπνοή και κόπωση κατά τις καθημερινές δραστηριότητες, έως συμπτώματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας και σοβαρούς περιορισμούς στη δυνατότητα άσκησης, και εν τέλει μειωμένο προσδόκιμο ζωής.

Η ΠΑΥ είναι μία ομάδα στην ταξινόμηση της πνευμονικής υπέρτασης (ΠΥ). Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει την ιδιοπαθή ΠΑΥ, κληρονομική ΠΑΥ και ΠΑΥ που προκαλείται από παράγοντες που περιλαμβάνουν νοσήματα του συνδετικού ιστού, λοίμωξη HIV και συγγενή καρδιοπάθεια.
Τη τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της ΠΑΥ, παράλληλα με την ανάπτυξη θεραπευτικών οδηγιών και νέων θεραπειών. Τα φάρμακα που στοχεύουν απευθείας στην παθογένεια της ΠΑΥ είναι οι ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERAs), τα ανάλογα προστακυκλίνης και οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Οι θεραπείες της ΠΑΥ έχουν αλλάξει την πρόγνωση για τους ασθενείς με ΠΑΥ, από βελτίωση των συμπτωμάτων στην ανοχή της άσκησης πριν από 10 χρόνια, σε καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου σήμερα. Οι περισσότερες γνώσεις για τη νόσο και οι οδηγίες που βασίζονται σε δεδομένα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών έχουν τονίσει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση, στοχευμένη αγωγή και θεραπεία συνδυασμού.

(Τα ποσοστά επιβίωσης για τους ασθενείς με ΠΑΥ είναι απαράδεκτα χαμηλά και η ΠΑΥ παραμένει μια ανίατη νόσος.)

Η Actelion Ltd παρουσίασε τα κύρια δεδομένα από τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του selexipag προερχόμενα από την πιλοτική μελέτη φάσης ΙΙΙ, GRIPHON, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC) στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ. Κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι το υπό διερεύνηση φάρμακο selexipag μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης συμβάματος νοσηρότητας / θνητότητας κατά 40% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (p <0,0001) σε ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ).

Σε αυτήν την πιλοτική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο καθοδηγούμενη από συμβάματα μελέτη, 1.156 ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε εικονικό φάρμακο είτε selexipag σε αναλογία 1:1. Οι ασθενείς παρέμειναν σε θεραπεία για διάστημα έως 4,3 χρόνια, με διάμεση διάρκεια έκθεσης τις 63,1 εβδομάδες για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (n=582) και τις 70,6 εβδομάδες για την ομάδα που λάμβανε selexipag (n=574).

Κατά την εισαγωγή στη μελέτη, το 80% των ασθενών λάμβαναν ήδη θεραπεία για ΠΑΥ, με το 15% αυτών να λαμβάνει μονοθεραπεία με ανταγωνιστές των υποδοχέων της ενδοθηλίνης (ERA), το 32% μονοθεραπεία με αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5i) και το 33% συνδυασμό ERA και PDE-5i. Κατά την έναρξη, το 47% των ασθενών ήταν σε λειτουργικό στάδιο I/II κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και το 53% σε λειτουργικό στάδιο III / IV.
Η Δρ. McLaughlin σχολίασε τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ACC: «Δεδομένου ότι είναι η πρώτη καθοδηγούμενη από συμβάματα μελέτη με φάρμακο που στοχεύει στην οδό της προστακυκλίνης, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα, αναμένονταν με ανυπομονησία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε περίπτωση που το selexipag εγκριθεί, πολλοί περισσότεροι ασθενείς με ΠΑΥ θα μπορούν να λάβουν έγκαιρα μια από του στόματος θεραπεία που στοχεύει σε αυτήν την οδό και προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη. Επιπρόσθετα, ένα βασικό σημείο – κλειδί είναι το όφελος που παρουσιάζεται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή για την ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ήδη συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή από την έναρξη της μελέτης».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ
Η μείωση του κινδύνου εμφάνισης συμβάματος νοσηρότητας/θνητότητας ήταν σταθερή σε όλες τις βασικές υποομάδες-ανεξάρτητη δηλαδή ηλικίας, φύλου, αιτιολογίας ΠΑΥ, λειτουργικού σταδίου με βάση την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ανεξάρτητης υπάρχουσας υποκείμενης θεραπείας, συμπεριλαμβάνοντας έτσι ασθενείς που λάμβαναν selexipag ως επιπρόσθετη αγωγή στη θεραπεία συνδυασμού ERA με PDE-5i.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ GRIPHON
Τιτλοποιώντας το selexipag στην εξατομικευμένη κάθε φορά δόση συντήρησης, με γνώμονα την ανεκτικότητα του ασθενή απέναντι σε αυτή, κατέστη δυνατή η επίτευξη μακροπρόθεσμων οφελών σε όλο το φάσμα των δόσεων που ελέγχθηκαν. Η έναρξη της δοσολογίας στη GRIPHON ξεκινούσε με 200 μικρογραμμάρια (mcg) δις ημερησίως και αυξανόταν σταδιακά κατά 200 mcg δις ημερησίως, φτάνοντας έως και την υψηλότερη δόση των 1600 mcg δις ημερησίως. Μετά την τιτλοποίηση στην υψηλότερη ανεκτή δόση, το όφελος ήταν σταθερό σε όλες τις ομάδες είτε χαμηλής (200, 400 mcg δις ημερησίως), είτε μέσης (600, 800, 1.000 mcg δύο φορές ημερησίως) είτε υψηλής δόσης συντήρησης (1.200, 1 .400, 1.600 mcg δις ημερησίως) .

EΞΑΛΕΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ (Six minute walk distance)
Η θεραπεία με selexipag οδήγησε επίσης σε στατιστικά σημαντική αύξηση στην εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης (6MWD) κατά 12 μέτρα την 26η εβδομάδα σε ολόκληρο τον υπό μελέτη πληθυσμό (p = 0,0027), με βελτίωση κατά 34 μέτρα στην ομάδα των ασθενών χωρίς προηγούμενη θεραπεία (p = 0,0002).
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ανεκτικότητα του selexipag στη GRIPHON ήταν σύμφωνη με αυτή άλλων θεραπειών που στοχεύουν στην οδό της προστακυκλίνης.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν πιο συχνά (> 5%) με το selexipag σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, κατά τη διάρκεια της μελέτης, ήταν κεφαλαλγία, διάρροια, πόνος στο σαγόνι, ναυτία, μυαλγία, εμετός, πόνος στα άκρα, και έξαψη.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, το ποσοστό των ασθενών που διέκοψαν τη θεραπεία εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών, χωρίς να έχει υπάρξει εμφάνιση συμβάματος νοσηρότητας /θνητότητας ήταν 14% για την ομάδα του selexipag και 7% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Περαιτέρω δεδομένα από τη μελέτη GRIPHON θα κοινοποιηθούν μέσω επιστημονικής δημοσίευσης.
Η Actelion έχει υποβάλλει φάκελο για έγκριση κυκλοφορίας για το selexipag τόσο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) όσο και στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και η διαδικασία εξέτασης βρίσκεται σε εξέλιξη.