«ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ», το πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας

Οι «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ», το πρόγραμμα εθελοντικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας που συντονίζεται από το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διευθύνει ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, συμμετείχε με εθελοντές Συμμάχους Υγείας στη δράση προσομοίωσης κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας, που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Εφήβους (Σ.Κ.Ε.Π), το Σάββατο 28 Μαρτίου στην πλατεία Συντάγματος.
Σκοπός της δράσης ήταν η εξοικείωση με την αναπηρία και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι με αναπηρία, ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο και η ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
Δράση βιωματικής προσομοίωσης κινητικής αναπηρίας
Τα Άτομα που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κινητικής αναπηρίας κάθισαν σε αναπηρικό αμαξίδιο και προσπάθησαν να μετακινηθούν στους δρόμους της πόλης τους με την καθοδήγηση στελεχών και συνεργατών του Σ.Κ.Ε.Π., με κινητική αναπηρία.

Δράση βιωματικής προσομοίωσης αισθητηριακής αναπηρίας
Οι συμμετέχοντες βίωσαν τον τρόπο αντίληψης των ατόμων με προβλήματα όρασης σε διάφορες δραστηριότητες, όπως κίνηση στο χώρο με τη βοήθεια λευκού μπαστουνιού, τεχνικές συνοδείας κλπ. με την καθοδήγηση εκπαιδευτών κινητικότητας & προσανατολισμού για άτομα με προβλήματα όρασης.