Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή

Η διάθεση του φαρμάκου πρέπει πάντα να γίνεται από τον επιστήμονα υγείας φαρμακοποιό στο φαρμακείο.
Επ’ αφορμής της από 14/4/2015 επιστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, στην οποία εκφράζοντας τη θλίψη για τον θάνατο 44χρονου ασθενή στο Ηράκλειο που πήρε αντιβίωση χωρίς ιατρική συνταγή εξετέθη η αναγκαιότητα υποχρεωτικής συνταγογράφησης όλων των φαρμάκων, ο ΙΣΑ επαναδιατυπώνει την πάγια και κρίσιμη θέση του, ώστε κανένα φάρμακο να μη δίδεται χωρίς ιατρική συνταγή, αλλά ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης των ποινών για τους παραβάτες του νόμου.
Ο ΙΣΑ τάσσεται υπέρ της υποχρεωτικής συνταγογράφησης όλων των φαρμάκων αποζημιουμένων ή μη αποζημιουμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), σε αντίθετη δε περίπτωση η παράβαση πρέπει να επισύρει ποινές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Βεβαίως η διάθεση των φαρμάκων πρέπει πάντα να γίνεται από τους επιστήμονες υγείας φαρμακοποιούς μέσω των φαρμακείων τους.
Ο ΙΣΑ ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας, θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι να θεσπιστεί νομοθετικά η επιβολή ποινών, ώστε να μη χορηγείται οποιοδήποτε φάρμακο, χωρίς ιατρική συνταγή, για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα.