Βιομηχανία Φαρμάκων Σταθερή Αξία οι Δυτικές χώρες

Τα επόμενα χρόνια οι ώριμες αγορές της Δύσης θα μπορούσαν να έχουν καθοριστική σημασία για τις φαρμακοβιομηχανίες.

Η έμφαση που δίνεται στο να γίνουν πιο εμπορικές οι καινοτόμες θεραπείες κάνει τις δυτικές χώρες να «ανακτήσουν» έδαφος σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες αγορές τις οποίες οι οι φαρμακευτικές μπορούν να «υπολογίζουν» μόνο για μεγάλο όγκο προϊόντων με χαμηλή τιμή.

«Παρόλο λοιπόν, που οι υπό ανάπτυξη χώρες μέχρι το 2018 θα έχουν ρυθμό ανάπτυξης από 8 έως 11% και πιο συγκεκριμένα η Βραζιλία από 9-12%, η Ρωσία από 7-10% η Ινδία από 9-12% και η Κίνα από 9-12%, οι ώριμες αγορές με ρυθμό ανάπτυξης 3-6% παραμένουν προτεραιότητα των φαρμακοβιομηχανιών, σύμφωνα με τον Per Troein», αντιπρόεδρο της IMS.

Οι προοπτικές αυτές όμως δεν είναι και συνώνυμες με την αισιοδοξία, όσον αφορά τις φαρμακευτικές συγκεκριμένων χωρών που υποφέρουν ακόμα, εξαιτίας της συμπίεσης των πωλήσεων και της μείωσης των τιμών στα ώριμα προϊόντα.

Για αυτό και θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες πηγές εισοδήματος, όπως είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και οι ατομικές υπηρεσίες.