Ελληνικό Φάρμακο: Ευκαιρία Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας είχε ισχυρή και ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία στην εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ, με τίτλο «Στροφή στην Ανάπτυξη: Ιδιωτικές Επενδύσεις για Διατηρήσιμες Νέες Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα», καθώς η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ήταν ένας από τους πέντε βιομηχανικούς κλάδους που παρουσίασαν το επενδυτικό τους σχέδιο για την Ελλάδα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jyrki Katainen, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. O κ. Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, βρέθηκε στην Αθήνα στις 23 και 24 Απριλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του για την προώθηση του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Εκπροσωπώντας της ΠΕΦ, ο Αντιπρόεδρός της και Πρόεδρος της Pharmathen, κ. Βασίλειος Κάτσος, παρουσίασε τα σημαντικότερα στοιχεία που καθιστούν την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έναν από τους πέντε σημαντικότερους βιομηχανικούς πυλώνες, στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα τόνισε την ιδιαίτερη συμβολή της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στην Εθνική Οικονομία, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα € 800 εκατ. την τελευταία 10ετία, συνεισφορά της τάξης των € 2,8 δις ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, πάνω από 53.000 άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενες θέσεις εργασίας, 80 ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και εξαγωγές αξίας άνω των € 270 εκατ. σε 85 χώρες παγκοσμίως.

Όσον αφορά στους στόχους της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας για το 2020, ο κ. Κάτσος σημείωσε πως σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αύξηση των εξαγωγών κατά 50%, μεταξύ άλλων και με την εξεύρεση ευκαιριών σε νέες αγορές, η αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 30%, ο διπλασιασμός των επενδύσεων στον τομέα του R&D, καθώς και η επέκταση σε νέους τομείς Έρευνας και Ανάπτυξης. Η στρατηγική που θα ακολουθήσει η ΠΕΦ για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, είναι η τεχνολογική διαφοροποίηση της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, η ενίσχυση των συνεργασιών με εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ, η εξωστρέφεια με επίκεντρο την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική και η καθιέρωση ενός οδικού χάρτη για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Κάτσος ανέλυσε το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Pharmathen, ως παράδειγμα ελληνικής επενδυτικής πρωτοβουλίας που κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το παράδειγμα της Pharmathen χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Επικεφαλής Χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Jean-Christophe Laloux, κατά τη διάρκεια της δικής του εισήγησης, για να δείξει πως ο τομέας της παραγωγής φαρμάκου στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες επενδυτικής ανάπτυξης, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν με επιτυχία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.