Ο ΙΣΑ στηρίζει το έργο των κοινωνικών ιατρείων και τάσσεται υπέρ της νόμιμης λειτουργίας τους

Σε συνέχεια του από 5/5/2015 δελτίου τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με το έργο των Κοινωνικών Ιατρείων θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις διατάξεις του ΠΔ 84/2001 περί ιδιωτικών φορέων που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ) εντάσσονται και τα κοινωνικά ιατρεία. Είναι απαραίτητη λοιπόν η αδειοδότηση των φορέων αυτών από τους οικείους ιατρικούς συλλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012, έως ότου η πολιτεία μεριμνήσει για την ειδική ρύθμιση της λειτουργίας τους.
Είναι ιδιαιτέρως θετική η ευαισθητοποίηση του ιατρικού κόσμου για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας, η δραστηριότητα τους δε αυτή, θα συνεχίζεται έως ότου η επίσημη πολιτεία αναλάβει τις ευθύνες της, καθότι το πρόβλημα προσβασιμότητας όλων των πολιτών στην υγεία δεν έχει ακόμα επιλυθεί.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να επιβραβεύει κάθε συνάδελφο ιατρό που τιμά το λειτούργημα μας, αλλά ταυτόχρονα θα εγγυάται και θα προασπίζει την νομιμότητα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.