Αγώνας για να βρουν μια θέση εργασίας νέοι με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) φιλοξενήθηκε, από τη πρόεδρο κα. Β. Μαράκα και την Ιωάννα Χ, μέλος του Συλλόγου Ατόμων με ΣΚΠ και πάσχουσα, η κυρία Elisabeth Kasilingam, EMSP Programme Manager. Η EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) με το πρόγραμμα Believe & Achieve, ένα Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο σε συνεργασία με πολυεθνικές φαρμακευτικές, μέχρι στιγμής, εταιρείες προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους με Σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ευρώπη, παρέχοντας τους την ευκαιρία για εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η παρουσία της κυρίας Ιωάννας Χ. ήταν απαραίτητη γιατί ως συμμετέχουσα στο πρόγραμμα, πραγματοποιώντας την πρακτική της στο παράρτημα της πολυεθνικής, παρουσίαζε τις συνθήκες εργασίας καθώς και τις αρμοδιότητες της, μιας και είναι η πρώτη επιλαχούσα σε αυτό το πρόγραμμα στην Ελλάδα.
Σκοπός της επίσκεψης της κυρίας Kasilingam ήταν, εκτός των άλλων, να πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΣΚΠ, τις δυσκολίες που προκύπτουν στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας να επικοινωνήσει και να διεκδικήσει ό,τι κρίνεται απαραίτητο για την ίδια και τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, από τους φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Αφού ενημερώθηκε από τη πρόεδρο για όλα τα άνωθεν, πληροφόρησε τους συνευρισκόμενους για μια ιστοσελίδα, http://www.worldmsday.org/around-the-world-2/ , στην οποία μπορεί να επισκέπτεται η Ομοσπονδία και να αναφέρει τις δράσεις της και να γίνονται παγκοσμίως γνωστές και όχι μόνο πανελλαδικά. Επίσης έκανε γνωστό ότι στο European Patients Forum website, αναρτώνται ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη και που θα ήταν καλό η ΠΟΑμΣΚΠ να γίνει συνδρομητής έτσι ώστε να έχει αμεσότερη ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ευρώπη και αφορά τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Η κυρία Kasilingam έμεινε απόλυτα ευχαριστημένη από την επίσκεψη της στα γραφεία της ΠΟΑμΣΚΠ και δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τα θέματα που της τέθηκαν από την Ομοσπονδία στους αρμόδιους και θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.