Απώλειες στα ασφαλιστικά ταμεία το α’ τρίμηνο του 2015

Στα 8,018 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων το πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι 9,155 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης (Μάρτιος 2015). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές ανήλθαν στα 4,017 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 706 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 (4,723 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, οι δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 (8,368 εκατ. ευρώ) κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με τις δαπάνες του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2014 (8,360 εκατ. ευρώ).