Πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008 η Γενική Κλινική EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ»

Η Γενική Κλινική EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ», πιστοποιήθηκε κατά ΙSO 9001:2008 από την TÜV Rheinland Hellas.
Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο αφορά την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σε όλα τα τμήματα της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ».

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» για διαρκή παροχή υπηρεσιών υγείας με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.