Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση αποπληρωμή των ιατρών που εργάστηκαν στον προέλεγχο των ΚΕΠΑ

O Ιατρικός σύλλογος Αθηνών υπερασπίζεται τους γιατρούς των ΚΕΠΑ που παραμένουν απλήρωτοι για τους ελέγχους που κάνουν και στέλνει επιστολή για να διευθετηθεί το θέμα.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από 1η Σεπτεμβρίου 2011 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Πλην όμως ενημερωθήκαμε ότι οι ιατροί που εργαστήκαν στον προέλεγχο των ΚΕΠΑ οι οποίοι δικαιούνται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14) παραμένουν ακόμα απλήρωτοι από το έτος 2011 με αποτέλεσμα να μην τους έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα τους για χρονικό διάστημα πέραν τεσσάρων ετών.
Παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος.