Βραχνάς για τα συστήματα υγείας της Ευρώπης τα χρόνια νοσήματα

Με αφορμή τη διοργάνωση του 41ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ) που θα διεξαχθεί το διάστημα 10 – 13 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton, πραγματοποιήθηκε σήμερα Συνέντευξη Τύπου. Στο φετινό συνέδριο θα αναπτυχθούν επιστημονικά θέματα με έμφαση στον αναπτυξιακό ρόλο της ΙΕΑ και τη συμβολή της στην σημερινή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που διανύει η χώρα.
Κατά τη διάρκεια του 41ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα, όπως η Εφαρμογή «Καλών Πρακτικών» στην κλινική φροντίδα και στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, η ενδυνάμωση των ασθενών και η ανάπτυξη της σχέσης ιατρού-ασθενή, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας (e-health) και ο ρόλος τους στο σύστημα υγείας, καθώς και αναφορά στις Κλινικές Μελέτες και τις δυνατότητες που παρέχουν για ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Προσκεκλημένος Ομιλητής, Άγις Τσουρός, Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Γραφείο Ευρώπης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημασία και τη θέση της υγείας στον 21 αιώνα, στα καυτά θέματα της δημόσιας υγείας και τις απειλές για αυτήν σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στις σύγχρονες πολιτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους, μέσα από την ανάγκη δράσης σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, εθνικό και τοπικό). Επίσης, ανέπτυξε το θέμα της διπλωματίας της υγείας και θα αναλύσει τη διαδικασία εφαρμογής της.

Στη σύντομη ομιλία του ο κος Άγις Τσουρός κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, τόνισε: «Η υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής, οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Η υγεία είναι επένδυση και όχι δαπάνη. Γιατί η παγκόσμια υγεία (global health) είναι σήμερα θέμα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο; Η σημαντική επιστημονική τεκμηρίωση για τις ανισότητες και τους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας δημιουργούν νέες δυναμικές στην αντίληψή μας για τις συνέπειες φαινομένων που δημιουργούν συνθήκες ευαλωτότητας, όπως η φτώχεια, η ανεργία, η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και υποστήριξης. Η υγεία είναι πολιτική επιλογή και είναι υπόθεση όλων. Η υγεία πρέπει να γίνει δείκτης της επίδοσης του έργου μιας ολόκληρης κυβέρνησης και όχι μόνο του Υπουργείου Υγείας. Οι παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία είναι πολλές. Η επιδημία των μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη έχει επιβάλλει τίμημα βαρύ σε ανθρώπινες ζωές και στις οικονομίες όλων των χωρών. Η παχυσαρκία ιδιαίτερα ανάμεσα στα παιδιά είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Το κάπνισμα, η κακή διατροφή και η έλλειψη φυσικής άσκησης δεν αντιμετωπίζονται μόνο με ενημερωτικές καμπάνιες. Χρειάζονται τη συνεργασία ολόκληρης της κοινωνίας και χρειάζονται πολιτική δέσμευση. Η αντιμικροβιακή αντίσταση αναδύεται πλέον σε τεράστιο κίνδυνο για την ανθρωπότητα και αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε πριν δέκα ημέρες την παγκόσμια συνέλευση υγείας να υιοθετήσει παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή της. Η εμπειρία με τον Έμπολα έκρουσε για μια ακόμη φορά τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη ουσιαστικής ετοιμότητας από όλες τις χώρες. Οι κλιματικές αλλαγές που όλο και συχνότερα οδηγούν σε βίαια καιρικά φαινόμενα επίσης απαιτούν ετοιμότητα και τη συνεργασία πολλών τομέων. Η γήρανση του πληθυσμού και η μεγάλη μετανάστευση έχουν αλλάξει το κοινωνικό τοπίο στην Ευρώπη. Πολλές κοινωνίες, πολλά συστήματα είναι απροετοίμαστα να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες προκλήσεις και να δημιουργήσουν συνθήκες υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης. Το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Η υγεία είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει η ομάδα των G7 στην Γερμανία αυτή την εβδομάδα. Η υγεία θα είναι επίσης μια από τις προτεραιότητες στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (SDGs) που θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο».
Για το θέμα των κλινικών μελετών, η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής θα συζητήσουν για την πρόκληση της ανάπτυξης των κλινικών μελετών στην Ελλάδα (ευκαιρίες-εμπόδια), λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, καταθέτοντας την πρότασή τους προς την Πολιτεία.
Οι προτάσεις γρήγορης απόδοσης αφορούν:
Ασθενείς
• Διαρκής ενημέρωση για τα οφέλη από τις κλινικές μελέτες
• Ενημέρωση των ασθενών για μελέτες που διεξάγονται σε ΝΙ, ιδιαίτερα σε νοσήματα απειλητικά για τη ζωή
• Συμμετοχή των ασθενών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά με τις κλινικές μελέτες
Ερευνητές
• Υποστήριξη των ερευνητικών κέντρων με προσωπικό και πόρους
• Έγκαιρη καταβολή των ερευνητικών κονδυλίων
• Προβολή της αριστείας στις κλινικές μελέτες
• Εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια & συνεχιζόμενη ΙΕ στα θέματα κλινικών μελετών
Διοίκηση Νοσοκομείων
• Έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων
• Επικοινωνία & κατανόηση της σημασίας των κλινικών μελετών
• Είσπραξη & αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων
• Ανάπτυξη υποδομής στα ΝΙ για την ταχύτερη & πληρέστερη διεξαγωγή των κλινικών
ΔΥΠΕ
• Έγκαιρη υπογραφή των συμβάσεων
• Επικοινωνία & κατανόηση της σημασίας των κλινικών μελετών
• Είσπραξη & απόδοση των ερευνητικών κονδυλίων
• Αξιοποίηση της παρακράτησης υπέρ ΥΠΕ για τους σκοπούς της κλινικής έρευνας
• Ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής (νομική, λογιστική υποστήριξη)
• Διαρκής εκπαίδευση
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
• Συμβολή στην εκπαίδευση στην Καλή Κλινική Πρακτική & στα άλλα πεδία της Φαρμακευτικής Ιατρικής
• Ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών
• Ανάδειξη των εκάστοτε εμποδίων – επικοινωνία προτάσεων
• Ανάδειξη στο κοινωνικό σύνολο των ωφελημάτων από τις κλινικές μελέτες

Οι προτάσεις προς την Πολιτεία επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα συγκρότησης ενός Εθνικού Κέντρου Κλινικών Μελετών, για υιοθέτηση ενός σύγχρονου, σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου διεξαγωγής κλινικών μελετών, μέσω της κατάρτισης εθνικού σχεδιασμού και στρατηγικής, ώστε να προσελκύονται και να διατηρούνται οι κλινικές μελέτες στη χώρα. Στην κατεύθυνση αυτή, κάνοντας αναφορά στην εμπειρία των καλών πρακτικών από πλευράς 1ΗΣ ΔΥΠΕ, κρίσιμη σημασία έχει ο συντονισμός των ΔΥΠΕ, που θα καταστήσει δυνατή την εναρμόνιση των καλών πρακτικών και της εκπαίδευσης, την υποστήριξη των ΔΥΠΕ στη γρήγορη επίλυση θεμάτων και την επεξεργασία και εφαρμογή καινοτομιών στη διαχείριση των κλινικών μελετών. Τέλος, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και την παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, συνιστάται η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μέσω της προβολής της αριστείας για την προσέλκυση κλινικών μελετών, η ανάπτυξη κινήτρων σχετικά με την κλινική έρευνα σε επιστήμονες και Διοικήσεις νοσοκομείων καθώς και η διαρκής και συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας, των ενώσεων ασθενών και των μεμονωμένων ασθενών για τα οφέλη των κλινικών μελετών.
Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, κ. Γρηγόριος Κουράκλης, δήλωσε: «Πρόθεσή της ΙΕΑ με αφορμή το 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο είναι να αναδειχθούν πρακτικά θέματα και προβλήματα από πλευράς ιατρικής κοινότητας, με τη συμμετοχή ιατρών-ερευνητών, εκπροσώπων των ασθενών, των φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και της διοίκησης (νοσοκομεία, ΔΥΠΕ), προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πρόταση, που πιθανόν να είναι χρήσιμη στην πολιτική ηγεσία, καθώς υπάρχει η πρόθεση αναμόρφωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου».
Σε σχέση με την ανάπτυξη eHealth εφαρμογών, η ΙΕΑ έκανε λόγο για το αυτονόητη ανάγκη επένδυσης σε αυτές, η οποία μπορεί να αποτελέσει διέξοδο:

• στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ως εργαλείου ριζικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα και την εφαρμογή cost-effective λύσεων (με μείωση λειτουργικού και διοικητικού κόστους των υπηρεσιών υγείας και με υποστήριξη της αποδοτικότητας και της δικτύωσης των συστημάτων υγείας),

• στην εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας για τη γήρανση του πληθυσμού και τις χρόνιες παθήσεις (με την ανάπτυξη νέων ολοκληρωμένων μοντέλων περίθαλψης και φροντίδας, στη διαχείριση της πολυνοσηρότητας, στην πρόληψη, στην υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και στη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και της εξατομικευμένης φροντίδας),

• αλλά και να αποτελέσει πυλώνα αναπτυξιακής πολιτικής (με υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε.).

Σχετικά με το θέμα των eHealth εφαρμογών, ο Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Ελευθέριος Θηραίος, σχολίασε: «Η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής στον τομέα των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας θα συνεισφέρει σημαντικά σε μια πληθώρα κρίσιμων ιατρικών αναγκών, δίνοντας λύσεις στη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων, στη διασφάλιση συνέχειας στη φροντίδα, και κυρίως βοηθώντας το σύστημα υγείας να προσφέρει τα βέλτιστα, μέσω αυτού του μοντέλου περίθαλψης, στο σύνολο των ασθενών».