Νέο σκεύασμα για την Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

Θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) έλαβε πρόσφατα η δραστική ουσία γκολιμουμάμπη, για την αντιμετώπιση της σοβαρής ενεργής Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας (αξΣπΑ) σε ενήλικες ασθενείς χωρίς ακτινολογικά ευρήματα, αλλά με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, τα οποία καθορίζονται από τις τιμές της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και / ή τον ακτινολογικό έλεγχο με Μαγνητική Τομογραφία (MRI) και σε ασθενείς οι οποίοι είχαν ανεπαρκή απόκριση ή δυσανεξία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Για την έγκριση του φαρμάκου και την κυκλοφορία του απομένει η έκδοση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η γκολιμουμάμπη θα μπορεί να χορηγηθεί στην ήδη υπάρχουσα φαρμακοτεχνική μορφή υποδόριας ένεσης για χορήγηση μόνο μία φορά τον μήνα σε ασθενείς με Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (αξΣπΑ) χωρίς ακτινολογικά ευρήματα.

Η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της μελέτης GO-AHEAD. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν γκολιμουμάμπη εμφάνισαν σημαντική κλινική βελτίωση σε σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo), για χρονικό διάστημα 16 μηνών.

Ο όρος Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα (αξονική ΣπΑ), ο οποίος περιλαμβάνει και την Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα και την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) , αποτελεί ένα χρόνιο νόσημα. Επηρεάζει κυρίως τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις της πυέλου (λεκάνης) και οι ασθενείς συχνά υποφέρουν από χρόνιο πόνο (δυσκαμψία) στη μέση.

Εφόσον εγκριθεί από την ΕΕ, η γκολιμουμάμπη θα είναι διαθέσιμη για την αντιμετώπιση της σοβαρής, ενεργούς Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας (αξονική ΣπΑ) σε ενήλικους ασθενείς χωρίς ακτινολογικά ευρήματα. Η ένδειξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη εγκεκριμένες ενδείξεις για ρευματολογικά νοσήματα όπως: η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ), η Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) και η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ). Η γκολιμουμάμπη επίσης έχει ήδη εγκριθεί και κυκλοφορεί ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας.