Επάρκεια προϊόντων της Win Medica στην ελληνική αγορά

Η Win Medica σας ενημερώνει ότι με απόλυτο σεβασμό στη δημόσια υγεία και στους ασθενείς στην Ελλάδα συνεχίζει να τροφοδοτεί την εφοδιαστική αλυσίδα κανονικά και με επαρκείς ποσότητες όλων των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων που διαθέτει στην Ελληνική αγορά:
Zarator, Pantium, Irbepress, Irbepress plus, Zaneril, Hypoloc, Hypoloc plus, Jalra, Zomarist, Cloplate, Duocover, Flecardia, On call Vivid, Sideral Forte, Sideral Folico.
H Win Medica με υψηλό αίσθημα ευθύνης βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των επαγγελματιών υγείας για την διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.