Ένταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Η αίτηση για ένταξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) εγκρίθηκε κατά την διενέργεια Γενικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας στις 20 Ιουνίου 2015 .
Η ΠΟΑμΣΚΠ θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην επίτευξη των οραμάτων του αναπηρικού κινήματος όπως έχει πράξει έως και σήμερα.
Όντας ενωμένοι οι φωνές μας γίνονται πιο ισχυρές.