Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τηρούν τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, στο Δημόσιο λόγο τους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ,με αφορμή συμβάντα που έχουν να κάνουν με διαγνώσεις δημοσίως ,από μέλη του ιατρικού κόσμου για πολίτες, τονίζει ότι αυτό αντιβαίνει κάθε έννοια δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος και επιφυλάσσεται για διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων.
Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να τηρούν τους κανόνες τις ιατρικής δεοντολογίας σε κάθε επαφή τους, με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προασπίζουν τα δικαιώματα των ασθενών.