Ανακλήσεις σε παρτίδες δύο φαρμάκων από τον ΕΟΦ

Οι ανακλήσεις γίνονται με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, επισημαίνεται στη σχετική απόφαση του Οργανισμού.

Παρτίδες δύο φαρμάκων ανακαλεί ο ΕΟΦ με απόφαση της Α΄ Αντιπροέδρου του Οργανισμού Δέσποινας Μακριδάκη, στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η πρώτη ανάκληση αφορά τις παρτίδες C637916 & C639486 του φαρμακευτικού προϊόντος Atriance solution for infusion 250mg/50ml (nelarabine) της NOVARTIS, διότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής της Γερμανίας, βρέθηκαν αποτελέσματα εκτός προδιαγραφών σε μελέτη σταθερότητας του προϊόντος (πρόσμιξη στο παραπροϊόν GW460688X/325d στον έλεγχο των 24 μηνών).

Η δεύτερη ανάκληση αφορά τις υπ. αριθμ. 12 07 & 14 22 παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος Articlox inj.sol. 1mg/2ml, της UNI-PHARMA με ημερομηνίες λήξης 11/2015 & 10/2017 αντίστοιχα, διότι σε δείγματα προϊόντων των παραπάνω παρτίδων, βρέθηκαν ξένα σώματα (τεμάχια γυαλιού), εντός του σφραγισμένου σκαφιδίου που φέρει τις φύσιγγες.

Οι εταιρίες οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της ανάκλησης και να ολοκληρώσουν την απόσυρση των φαρμάκων από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να τηρούν τα παραστατικά της απόσυρσης επί πενταετία