Από τον Ιατρικό Τουρισμό περιμένει τώρα έσοδα ο ΕΟΠΥΥ

Ο στόχος φέτος είναι να μην χαθούν πόροι από το σύστημα υγείας, αλλά αντίθετα να έρθουν για πρώτη φορά χρήματα από την περίθαλψη τουριστών.

Ο στόχος φέτος είναι να μην χαθούν πόροι από το σύστημα υγείας, αλλά αντίθετα να έρθουν για πρώτη φορά χρήματα από την περίθαλψη τουριστών

Αξιοποίηση όλων των δυνατών πόρων που μπορούν να αντληθούν από το δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα υγείας βάζει “μπρος” ο ΕΟΠΥΥ, καθώς τα ταμεία του είναι άδεια και οι πιέσεις για πληρωμές των προμηθευτών του πιέζουν.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μπαίνουν οι τουρίστες που κατακλύζουν τη χώρα για καλοκαιρινές διακοπές και που πολλοί κάνουν χρήση των δημόσιων δομών υγείας για την περίθαλψή τους, αλλά και κάθε είδους αλλοδαπός που χρειάζεται υπηρεσίες υγείας, ενόσω έτυχε να βρεθεί στη χώρα μας.

Στην κατεύθυνση αυτή, εστιάζεται τελευταία απόφαση του προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Κοντού, για την άντληση πόρων από την κάλυψη ασφαλισμένων σε ευρωπαϊκούς φορείς, ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών της Ε.Ε. και υπηκόων τρίτων χωρών, είτε πρόκειται για προγραμματισμένο ιατρικό τουρισμό, είτε για επείγουσες περιπτώσεις ασθένειας κατά την παραμονή στη χώρα μας.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν συνταξιούχοι ελληνικών Ταμείων που ζουν σε άλλο κράτος και επιστρέφουν για προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα, οι οποίοι δικαιούνται περίθαλψη κατά τον κανονισμό του Ταμείου τους.

Με την απόφαση διευκρινίζεται για πρώτη φορά πώς θα γίνονται οι πληρωμές, αφού τα προηγούμενα χρόνια οι τουρίστες απολάμβαναν τις υπηρεσίες υγείας των δημόσιων δομών, χωρίς να χρεωθούν τίποτα ή ενδεχομένως το εισιτήριο των 5 ευρώ, όσο ίσχυε ακόμη.

Οι ασφαλισμένοι σε ευρωπαϊκούς φορείς ασφάλισης, η σε φορείς όπου υπάρχει διμερής συμφωνία ασφάλισης, οι οποίοι όμως δεν έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα αποδεικτά στοιχεία της ασφάλισής τους, θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν και να αναζητούν την αποζημίωσή τους από το Ταμείο που υπάγονται στη χώρα τους.

Αν χρειαστούν νοσηλεία, υπάρχει δυνατότητα να αναζητήσουν τα έγγραφα που τους λείπουν από τον αλλοδαπό φορέα ασφάλισής τους, μέχρι τη λήξη της νοσηλείας τους.

Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η νοσηλεία και δεν έχει έρθει επιβεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα, τότε θα πληρώνουν τη νοσηλεία και θα διεκδικούν την αποπληρωμή τους από το Ταμείο τους, όταν επιστρέψουν στη χώρα τους.

Αντίστοιχα, σε πληρωμές υποβάλλονται:

– ευρωπαίοι ασφαλισμένοι που δεν φέρουν έντυπο τη στιγμή της περίθαλψης,
– ευρωπαίοι ασφαλισμένοι  που επιλέγουν ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας εκτός ΠΕΔΥ και ΕΟΠΥΥ,
– πολίτες που οι χώρες τους δεν διατηρούν διμερή συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης με την Ελλάδα,
– πολίτες εκτός ΕΕ χωρίς διμερή συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης, ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι πολίτες της Ε.Ε και τρίτων χωρών.

Εάν τα στοιχεία της ασφάλισης των αλλοδαπών είναι διαθέσιμα και υπάρχει συνεργασία της χώρας μας με την κοινωνική ασφάλιση της χώρας του αλλοδαπού, τότε εφόσον ασθενήσουν χαρακτηρίζονται δικαιούχοι περίθαλψης, με αποτέλεσμα να οφείλουν να καταβάλλουν ως  ιδιωτική δαπάνη μόνο τη συμμετοχή τους στις δαπάνες περίθαλψης.

Αντίστοιχα, οι ελληνικές υπηρεσίες υγείας θα παρέχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να διεκδικήσουν τα ποσά που κατέβαλαν ως συμμετοχή, με την επιστροφή στη χώρα διαμονής τους.

Οι τουρίστες, οι επαγγελματίες και οι σπουδαστές που έχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθένειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους, εφόσον χρειαστούν παροχές ιατρικά αναγκαίες. Και η ανάγκη καθορίζεται από το είδος της περίθαλψης που χρειάζεται και την προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής στη χώρα μας, ώστε να μην χρειαστεί να επιστρέψει στη χώρα του για θεραπεία.

Αν η περίθαλψη μπορεί να περιμένει, τότε δεν μπορεί να θεωρείται αναγκαία. Την εκτίμηση των δύο αυτών παραμέτρων (πότε είναι απαραίτητη ή όχι η περίθαλψη) την κάνει ο γιατρός που αποφασίζει την έκταση, τον τρόπο, το είδος και την ποσότητα των παροχών.

Παροχές σε είδος χορηγούνται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο σκοπός της διαμονής στην Ελλάδα δεν είναι η περίθαλψη.

Περίθαλψη ζωτικής σημασίας σε εξειδικευμένες μονάδες, με ειδικό προσωπικό και εξοπλισμό, (αιμοκάθαρση, οξυγονοθεραπεία, ειδικές θεραπείες άσθματος, ηχοκαρδιογράφημα σε αυτοάνοσα νοσήματα, χημειοθεραπεία) αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της μονάδας υποδοχής και του ασθενή, για την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.