Ζητήματα του ΕΟΠΥΥ που ζητούν σαφείς απαντήσεις και άμεση επίλυση επισημαίνει ο ΙΣΑ

Με επιστολή του προ τον υπουργό υγείας κ. Π. Κουρουμπλή ο ΙΣΑ επισημαίνει τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που απαιτούν άμεσα λύσεις. Ωστόσο από την απάντηση του ΕΟΠΥΥ τα πράγματα δειχνουν να ομαλοποιούνται και άμεσα εκταμιεύονται 24 εκατ ευρώ για τις ανάγκες των ιατρών που παραμένουν οι καθ ύλην αρμόδιοι για την αγωγή που θα δοθεί στον ασθενή.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Με την παρούσα θα θέλαμε να επισημάνουμε ζητήματα, τα οποία απαιτούν από μέρους σας άμεσες λύσεις και σαφείς απαντήσεις, καθώς τίθενται ζητήματα νομιμότητας και ορθής εφαρμογής των κείμενων διατάξεων.
1. Με την από 30/6/2015 ανακοίνωση σας με θέμα «Παράταση Συμβάσεων Παρόχων Υγείας» ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση της ισχύος των συμβάσεων που έληγαν στις 30/6/2015. Η παράταση των συμβάσεων αφορά μεταξύ άλλων τους ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία. Πλην όμως μέχρι σήμερα, ουδεμία σχετική διάταξη έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, με αποτέλεσμα να υφίσταται ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμός για τη νομιμότητα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τους ιατρούς και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το ενδεχόμενο μη κάλυψης της αμοιβής αυτών από τον οργανισμό. Ως εκ τούτου, οφείλετε άμεσα να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια της αρμοδιότητας σας για την οριστική και νόμιμη επίλυση του ζητήματος αυτού.
2. Έχουμε ήδη εκφράσει την αγανάκτηση του ιατρικού σώματος για την παράλειψη οιασδήποτε ενέργειας αναφορικά στην καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών παλαιοτέρων ετών (2011, 2012), καθώς και αναφορικά στην καταβολή του υπόλοιπου ποσοστού 10% για τα έτη 2012, 2013,2014 και 2015. Η μη αποπληρωμή των ως άνω οφειλομένων οδηγεί συνειδητά πλέον, ενόψει και της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, σε οικονομική καταστροφή τους ιδιώτες ιατρούς και εργαστήρια.
3. Συνακόλουθα, εύλογους προβληματισμούς μας προκαλεί και η σοβαρότατη «καταγγελία» που έκαναν οι πρώην Υπουργοί Υγείας, Βορίδης και Γεωργιάδης, οι οποίοι με επερώτηση τους στη Βουλή, προς τον Π. Κουρουμπλή κάνουν λόγο για «απολεσθέντα» κονδύλια ύψους 24.000.000,00. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του έτους 2014 προστέθηκαν στον ΚΑΕ «Έσοδα από κρατική επιχορήγησης» με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ εξόδων «Διαγνωστικά Κέντρα». Το ανωτέρω ποσό είναι σήμερα άγνωστο που έχει διανεμηθεί και με ποια διαδικασία, ενώ είναι σαφές ότι δεν έχει καταβληθεί για το σκοπό που κατατέθηκε, καθώς και ότι δεν υφίσταται πλέον στα ταμεία του ΕΟΠΥΥ και απαιτείται εκ νέου χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για την καταβολή των οφειλών προς τους παρόχους υγείας.

4. Τέλος, ήδη σας έχουμε επισημάνει ότι δεν εφαρμόζεται ορθά η με αριθμό Υ9/οικ.70521/2014 (ΦΕΚ Β’2243/18.18.2014) Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν τα μέτρα ελέγχου συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν εφαρμόζονται στο ακέραιο τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση, αφού όταν οι εξετάσεις που αναγράφονται υπερβαίνουν το αριθμητικό όριο δεν εκδίδονται, όπως ορίζεται κατά τα ανωτέρω, δύο παραπεμπτικά αλλά ένα συνολικό, με την επισήμανση ότι οι συνταγογραφούμενες εξετάσεις στο σύνολό τους δεν αποζημιώνονται σε ιδιώτη πάροχο! Το αποτέλεσμα είναι ότι αφενός μεν αυξάνεται ο όγκος εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, αφού πολλοί επιλέγουν να κάνουν το σύνολο των εξετάσεων σε αυτά, αφετέρου, όταν ο ασθενής επιλέγει τα ιδιωτικά εργαστήρια, καλεί τον ιδιώτη ιατρό να επιλέξει ποιες από τις αναγκαίες εξετάσεις θα πρέπει να συνταγογραφήσει και ποιες όχι, αναλαμβάνοντας έτσι αυτός τον όποιο κίνδυνο για την υγεία του ασθενή, γεγονός που προκαλεί συχνά διενέξεις και σύγχυση.
Το θέμα αυτό σας έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, πλην όμως ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε από μέρους σας.
Όλα τα ανωτέρω ζητήματα είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας και επιβάλλεται άμεση επίλυση τους, άλλως είναι αναπόφευκτη η επιδίωξη από μέρους μας νομικού ελέγχου και απόδοσης ευθυνών μέσω κάθε νόμιμης ενέργειας, εξώδικης ή δικαστικής.