Μερική άρση της απόφασης για την απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών

Τη μερική άρση την υπ. αριθμ. 51480/24-7-2015 Απόφασης του ΕΟΦ για την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και την ενδοκοινοτική διακίνηση μιας σειρά φαρμάκων, ανακοίνωσε η Α΄ Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Δέσποινα Μακριδάκη, έπειτα από νεότερη αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας φαρμάκων στην αγορά.

Όπως αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, η απαγόρευση αίρεται ως προς τα εξής φάρμακα:

undefined

Τα φάρμακα για τα οποία απαγορεύεται προσωρινά να αποτελέσουν αντικείμενο παράλληλων εξαγωγών περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

undefined

Η ισχύς της νέας απόφασης του ΕΟΦ έχει άμεσο αλλά προσωρινό χαρακτήρα. Ειδικότερα, ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προαναφερόμενων προϊόντων.

«Η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση.

Σημειώνεται πως η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα, μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ Α.Ε. ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

Προκειμένου οι εταιρείες, των οποίων τα προϊόντα υπόκειται σε απαγόρευσης εξαγωγής, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις τους, οι μηχανισμοί του ΕΟΦ πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

Άλλωστε, η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).