60.000.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Για να εξοφληθούν υποχρεώσεις τους.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της προχώρησε στην Εντολή για Επιχορήγηση και κατανομή 60.000.000 ευρώ στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ώστε να εξοφληθούν υποχρεώσεις τους.Τα αναφερόμενα στη συνημμένη κατάσταση νοσοκομεία πληρούν τις προϋποθέσεις επιχορήγησής τους.