Επείγουσα ανάγκη συγκρότησης ενός οργανωμένου υγειονομικού δικτύου, για την κάλυψη των μεταναστών και την προστασία της Δημόσιας υγείας

Ο ΙΣΑ τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ενταχθεί στον Εθνικό Μεταναστευτικό Σχεδιασμό, η συγκρότηση ενός οργανωμένου υγειονομικού δικτύου, για την κάλυψη των μεταναστών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
“Οι συνθήκες διαμονής των μεταναστών εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία τους και αποτελούν υγειονομική βόμβα για τη χώρα. Επιπρόσθετα εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς και απειλούν τον τουρισμό της”, τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να δημιουργήσει άμεσα την υποδομή για την συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου για την υγειονομική τους κάλυψη, στα πλαίσια μιας συγκροτημένης εθνικής πολιτικής. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δε μπορεί να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές πολιτικές, και η πολιτεία να επαφίεται στον εθελοντισμό που απ’την πλευρά του κάνει το καλύτερο δυνατό.

Ειδικότερα ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι η πολιτεία πρέπει να δρομολογήσει άμεσα τα εξής:
α) τη δημιουργία Κέντρων Υποδοχής -στελεχωμένα με βασικές ιατρικές ειδικότητες- στα νησιά που δέχονται το μεγαλύτερο μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα (πχ Λέρο, Κως, Ρόδος, Αγαθονήσι, Οινούσσες, Χάλκη, Σύμη κτλ)
β) την οργάνωση Κέντρων Υγείας, μέσα στα Κέντρα Φιλοξενίας των μεταναστών, τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένα και να έχουν την κατάλληλη υποδομή για την υγειονομική τους κάλυψη
γ) την αυστηρή τήρηση των συνθηκών υγιεινής στα σημεία υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών
δ) την άμεση πρόσληψη του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού για την οργανωμένη και σταθερή κάλυψη αυτών των αναγκών.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται πρόχειρα και αποσπασματικά και ζητά μια συγκροτημένη και υπεύθυνη εθνική πολιτική για το μεταναστευτικό που θα διασφαλίσει τη Δημόσια Υγεία. Οι επιστημονικοί φορείς είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν κάνοντας το καλύτερο δυνατό.