Η εξαίρεση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια από την επιβολή του ΦΠΑ 23%

Το φως της δημοσιότητας είδαν σκέψεις της κυβέρνησης ώστε άμεσα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να μετατεθεί ο χρόνος εφαρμογής του ΦΠΑ 23% στους παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Θεωρούμε επιβεβλημένο, με τις αυτές ρυθμίσεις, το αυτό να ισχύσει και για τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες σήμερα παρέχουν υπηρεσίες υγείας απαραίτητες και απολύτως συμπληρωματικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλους τους τομείς της υγείας.

Παρακαλούμε για την εξέταση του αιτήματός μας αυτού, με δεδομένο τη φύση της υγείας ως οιονεί κοινωνικό αγαθό, την εξαίρεση των υπηρεσιών υγείας από το ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και κυρίως με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον των Ελλήνων συμπολιτών μας, που δοκιμάζονται.