Ο ΙΣΑ ζητά την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με ειδική αναφορά στα εκτός προστασίας σκευάσματα

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Γ5: 34043/11-6-2015 (ΦΕΚ Β’ 117) ο έλεγχος των ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων ενεργοποιήθηκε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η ενημέρωση αυτή η οποία έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μόνο για τα γενόσημα σκευάσματα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και ποια σκευάσματα, τα οποία είναι πρωτότυπα μεν αλλά εκτός προστασίας (off patent), εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν είναι δυνατό οι ιατροί να γνωρίζουν τα πρωτότυπα φάρμακα εκτός προστασίας “off patent” τα οποία προσαρτώνται στο ποσοστό των γενοσήμων, δια τούτο θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.