Αναμονή μέχρι και ενάμιση μήνα ~ Λίστες ταλαιπωρίας στον ΕΟΠΥΥ Βόλου

Λίστες αναμονής μέχρι και ενάμιση μήνα για επίσκεψη σε δερματολόγο και οφθαλμίατρο στο Βόλο. Η έλλειψη των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στα ιατρεία του ΠΕΔΥ προκαλούν έμφραγμα και στους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων με αποτέλεσμα αρκετοί ασφαλισμένοι να ταλαιπωρούνται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ στο Βόλο που υποχρεωτικά μετά τις ενοποιήσεις μεταφέρθηκαν όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη.

Ασφαλισμένοι που αναζήτησαν μέσω ΕΟΠΥΥ συμβεβλημένους γιατρούς στις συγκεκριμένες ειδικότητες ενημερώθηκαν ότι τα ραντεβού είναι περιορισμένα και από τον Οκτώβριο και μετά καθώς υπάρχει σημαντικός όγκος επισκέψεων λόγω της έλλειψης των νευραλγικών αυτών ειδικοτήτων στο ΠΕΔΥ.

Εντονες διαμαρτυρίες εξάλλου και αγανάκτηση των ασφαλισμένων του Δημοσίου και ειδικότερα των δημοτικών υπαλλήλων έχει προκαλέσει το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα ο ενδεδειγμένος τρόπος να πληρώνονται οι παροχές σε χρήμα από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου – Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων λόγω της μεταφοράς των υπηρεσιών του στο ΙΚΑ.

Οπως υποστηρίζουν οι ασφαλισμένοι δεν έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος να πληρώνονται οι παροχές σε χρήμα (έξοδα κηδείας – κατασκηνώσεις κ.λπ.), ενώ η έκδοση βιβλιαρίων, οι μεταβολές στο μητρώο και η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας εξυπηρετούνται με δυσκολία, καθώς οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί από το Ι.Κ.Α. από τον πρώην Ο.Π.Α.Δ. για να εξυπηρετούν τα αντικείμενα του πρώην Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κλάδων στο Νομό.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την αγανάκτηση πολλών ασφαλισμένων που έχουν μήνες να πληρωθούν καθώς υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία αφού το πλαίσιο έχει αλλάξει από τη στιγμή που άρχισαν πλέον να εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ καθώς ο ΟΠΑΔ έχει καταργηθεί. Οι δυσλειτουργίες αποδίδονται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί τρόπος για να πληρώνονται οι παροχές σε χρήμα από το ΙΚΑ αυτό ωστόσο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους ασφαλισμένους που περιμένουν τα χρήματα πως και πως για να καλύψουν διάφορες ανάγκες.

Διαμαρτύρονται εξάλλου ότι με αυτό τον τρόπο δεν βελτιώνονται οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών υγείας σε χρήμα προς τους ασφαλισμένους, αφού αυτές θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται από το ίδιο ποσοστό εισφορών, ενώ δεν εξαγγέλλεται κάποια νέα παροχή.