Ανησυχία ΕΟΠΥΥ για την πορεία των οικονομικών του

Έντονη ανησυχία για την πορεία των οικονομικών του ΕΟΠΥΥ εκφράζει το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι το ύψος των εισφορών που έχουν εισπραχθεί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό του και δεν του έχουν αποδοθεί, ανέρχονται στα 800 εκατ. ευρώ, έως τον Ιούλιο του 2015 και συνολικά σε 1,5 δισ. ευρώ για τα τρία έτη λειτουργίας του Οργανισμού (2012-2015).

«Η προκαλούμενη υστέρηση στα έσοδα του ΕΟΠΥΥ θα οδηγήσει τον οργανισμό σε αδυναμία πληρωμών και θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των παρόχων υγείας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το δ.σ. του οργανισμού καλεί τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των οφειλόμενων εισφορών προκειμένου να συνεχιστεί η τακτικότητα στην αποπληρωμή των παρόχων υγείας και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασφαλισμένων σε υπηρεσίες υγείας.