Στο πειθαρχικό 68 γιατροί για υπερσυνταγογράφηση

Διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και του ιατρικού κόσμου, με αφορμή τις υπερβάσεις γιατρών στη συνταγογράφηση και την πρακτική του ΕΟΠΥΥ όχι μόνο να προσδιορίζει με λογιστική αντίληψη τα όρια συνταγογράφησης ανά ειδικότητα αλλά και να ζητάει από τους Ιατρικούς Συλλόγους τον πειθαρχικό έλεγχο όσων υπερβαίνουν τα όρια.

«Τα λογιστικά τους κριτήρια απέχουν από τα επιστημονικά για τη σωστή συνταγογράφηση», τονίζει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Ευθ. Τσάμης με αφορμή τις διαδικασίες του ΕΟΠΥΥ να επιβάλει πρόστιμα ύψους 225.000 ευρώ σε «υπερσυνταγογράφους» γιατρούς, αφαίρεση συνταγογράφησης και να καλέσει 68 γιατρούς από όλη τη χώρα να παρέχουν γραπτές εξηγήσεις για τη συνταγογραφική τους συμπεριφορά.

«Είχαμε και στη Μαγνησία, δύο συναδέλφους πνευμονολόγους στους οποίους ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε αναστολή δικαιώματος συνταγογράφησης θεωρώντας ότι υπερέβησαν τα όρια. Ομως οι συνάδελφοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν», τονίζει ο κ. Τσάμης και επισημαίνει πως δεν είναι δυνατόν να μεταφέρεται σε επίπεδο γιατρού – ασθενούς το μαχαίρι στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης, ο ΕΟΠΥΥ ζητεί από τους γιατρούς εξηγήσεις και εάν αυτές δεν κριθούν επαρκείς, προβαίνει σε ενέργειες καταλογισμού ποινών και τους παραπέμπει παράλληλα στους Ιατρικούς Συλλόγους για πειθαρχικό έλεγχο. «Υστερα από εμπεριστατωμένο έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΙΣΑ για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι γιατροί συνταγογραφούσαν ορθώς, σύμφωνα δηλαδή με την επιστημονική τους κρίση, για την καλύτερη δυνατή θεραπεία του ασθενούς. Παρά ταύτα, ανευρέθησαν περιπτώσεις στις οποίες επιβάλατε αυστηρές διοικητικές ποινές, ήτοι αφαίρεση τους δικαιώματος της συνταγογράφησης, καταλογισμό ζημίας, αλλά και διοικητικό πρόστιμο, αν και οι ιατροί, σύμφωνα με την επιστημονική μας κρίση, ορθώς συνταγογράφησαν τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε ότι ο ΙΣΑ τάσσεται υπέρ του εξορθολογισμού και της καταστολής της διαφθοράς, πόσω δε μάλλον σε μια τόσο πρωτοφανή συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, πλην όμως η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει και να εγγυάται το αγαθό της υγείας και να μην αδικεί όποιον ιατρό εργάζεται τιμώντας τον Ορκο του Ιπποκράτη».

«Και εμείς, όπως και ο ΙΣΑ, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΙΣΜ, ζητάμε από τον ΕΟΠΥΥ, να αναθεωρήσει την πολιτική του και κυρίως να αλλάξει τη στάση του σε συναδέλφους που πρώτα κοιτάζουν την υγεία του ασθενούς και μετά τα λογιστικά όρια».

 

Ορια συνταγογράφησης ανά νομό και ιατρική ειδικότητα

Τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη κάθε γιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα), προσδιορίστηκαν πρόσφατα από το Υπ. Υγείας.

Τα όρια αυτά έχουν επίσης προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συνταγών του προηγούμενου έτους σε ολόκληρη την επικράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την έδρα του και την επισκεψιμότητα για τον αντίστοιχο μήνα του έτους. Η επανειλημμένη υπέρβαση συνεπάγεται κλήση του γιατρού από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για έλεγχο και εξηγήσεις. Ως υπέρβαση ορίζεται αυτή που ξεπερνά το 20% της συνταγογράφησης του γιατρού αθροιστικά για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Από τα νέα όρια συνταγογράφησης εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαιρούνται, επίσης, τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους καθώς και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του.

Τέλος, εξαιρούνται τα ακριβά φάρμακα για σοβαρές παθήσεις για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής ∆ιαπραγμάτευσης.