Υπουργείο Υγείας: Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα πληρωθούν όλες οι εφημερίες των νοσοκομείων

Μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη θα πληρωθούν όλες οι εφημερίες των νοσοκομείων, διεμήνυσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Δημόπουλος, στην Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Το ποσό ανέρχεται στα 56,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50, 2 εκατ. στα νοσοκομεία και 6 εκατ. ευρώ στις μονάδες του ΠΕΔΥ.

Παράλληλα, αναφορικά με την πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων, το Υπουργείο προχώρησε σήμερα στην υπογραφή σχετικής απόφασης χρηματοδότησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ κατά 90 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, θα δοθούν οι παρακάτω τακτικές επιχορηγήσεις στα νοσοκομεία των ΥΠΕ: 1η ΥΠΕ : 33.156.000, 2η ΥΠΕ: 12.467.000, 3η ΥΠΕ : 6.249.000, 4η ΥΠΕ :11.389.000, 5η ΥΠΕ: 6.768.000, 6η ΥΠΕ: 13.339.000, 7Η ΥΠΕ : 6.632.000.

Επίσης, το υπουργείο Υγείας διαπραγματεύεται με το υπουργείο Οικονομικών για την αύξηση των ορίων δαπανών που αφορά στον εφοδιασμό των νοσοκομείων και των φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κατά 300 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία τους.