Η ΕΟΚΕ θα συζητήσει την ανατροφοδότηση του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, η ΕΟΚΕ θα πραγματοποιήσει ημερίδα στη Θεσσαλονίκη για την αξιολόγηση της επίδρασης των καταληκτικών παρατηρήσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD). Οι παρατηρήσεις αυτές, οι οποίες μόλις δημοσιεύτηκαν και συνεπώς δεν έχουν συζητηθεί ακόμη σε επίπεδο ΕΕ, έχουν καταρτισθεί ως απάντηση στην πρώτη έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης και λαμβάνουν μορφή συστάσεων για μελλοντική δράση.
 
Η ημερίδα θα επικεντρωθεί στα εξής:
 
 > Πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι καταληκτικές παρατηρήσεις κατά τη θέσπιση και επανεξέταση της ενωσιακής νομοθεσίας;
 > Ποιος είναι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ευρώπη;

Μερικοί από τους κύριους ομιλητές είναι οι εξής:
 Θωμάς Κλεισιώτης, Αντιπρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ελλάδα
 Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος της Ειδικής Ομάδας της ΕΟΚΕ για την Αναπηρία και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ του 2012 σχετικά με την εφαρμογή και παρακολούθηση της UNCRPD
 Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ,
 Damjan Τatic, μέλος της UNCRPD και εισηγητής της έκθεσης για την ΕΕ
 Maria Luisa Cabral, Προϊσταμένη Μονάδας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Rosa Estaràs-Ferragut, Αντιπρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναπηρία
 Catherine Naughton, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
 Anna Ludwinek, Research Manager – Living Conditions and Quality of Life, Eurofound,