Η καισαρική τομή: Πώς επηρεάζει την επόμενη εγκυμοσύνη;

Μια πρώτη καισαρική τομή πώς επηρεάζει τις επόμενες εγκυμοσύνες της γυναίκας και τις γεννήσεις των παιδιών της που θα ακολουθήσουν;

Το ερώτημα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εποχή μας όπου αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε καισαρική τομή για να γεννήσουν το παιδί τους.

Οι κίνδυνοι που δημιουργούνται από μια πρώτη καισαρική τομή απασχολούν τις γυναίκες, τους συζύγους, την οικογένεια και τους γιατρούς τους.

Σε μια ευρεία ανασκόπηση του ζητήματος, ερευνητές από τη Νορβηγία ανάλυσαν τα δεδομένα από 637.497 χιλιάδες γυναίκες που γέννησαν 2 φορές και 242.812 γυναίκες που γέννησαν για τουλάχιστον 3 φορές.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καισαρική τομή που γινόταν για την πρώτη εγκυμοσύνη, αύξανε τον κίνδυνο επιπλοκών στις επόμενες εγκυμοσύνες. 

Η καισαρική τομή στην πρώτη γέννηση μιας γυναίκας, σε σύγκριση με τη γέννηση δια της κανονικής οδού, βρέθηκε ότι περίπου διπλασίαζε στη δεύτερη εγκυμοσύνη τον κίνδυνο για προεκλαμψία, ανωμαλίες του πλακούντα και για μικρό βάρος γέννησης του νεογέννητου.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι όταν λαμβανόταν υπόψη το ιστορικό της γυναίκας για τις εν λόγω επιπλοκές κατά την πρώτη εγκυμοσύνη, τότε οι πιθανότητες των κίνδυνων για τη δεύτερη εγκυμοσύνη παρουσίαζαν μικρή μείωση.

Σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε 2 προηγούμενες καισαρικές τομές, ο κίνδυνος για επιπλοκές ήταν επίσης αυξημένος αλλά στα ίδια επίπεδα όπως μετά από μια πρώτη καισαρική τομή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τις μελλοντικές εγκυμοσύνες σε μια γυναίκα λόγω προηγούμενης καισαρικής τομής, μπορεί να δημιουργούνται από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Όμως από την άλλη τονίζουν, είναι πιθανόν ότι οι λόγοι που κατέστησαν την πρώτη καισαρική τομή αναγκαία να είναι παρόντες και στις μεταγενέστερες εγκυμοσύνες και έτσι να ευθύνονται για τη συχνότητα των επιπλοκών που καταγράφηκαν.

Η καισαρική τομή είναι η συχνότερη μεγάλη χειρουργική επέμβαση στις γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται διεθνώς μεγάλη αύξηση των γεννήσεων με καισαρική τομή.

Η γέννηση με καισαρική τομή μπορεί να σώσει τη ζωή του παιδιού ή και της γυναίκας όταν υπάρχουν επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη. Πρόκειται όμως για μια μεγάλη επέμβαση που παρά το γεγονός ότι είναι ασφαλής, εντούτοις έχει τους δικούς της κινδύνους για τη μητέρα και το παιδί σε σχέση με τη χειρουργική διαδικασία και την αναισθησία.

Το πρόβλημα που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχίες, αφορά στις καισαρικές τομές που γίνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη για ιατρικούς λόγους.

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη διενέργεια καισαρικής τομής για τη γέννηση του παιδιού περιλαμβάνουν:

  1. Τα προβλήματα υγείας στη μητέρα
  2. Τη θέση του παιδιού στη μήτρα
  3. Τη δυσκολία ή αδυναμία διέλευσης του παιδιού από τις φυσικές οδούς για τη γέννηση του
  4. Τα σημεία που δείχνουν ότι το παιδί στη μήτρα της μητέρα του υποφέρει ή ότι κινδυνεύει άμεσα.

Η καισαρική τομή γίνεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε γυναίκες που έχουν περισσότερα από του ενός παιδιά στην εγκυμοσύνη τους (πολλαπλή κύηση).

Γυναίκες που γέννησαν με καισαρική τομή, είναι δυνατόν σε μια επόμενη εγκυμοσύνη να γεννήσουν φυσιολογικά. Ωστόσο όταν υπάρχει κίνδυνος ρήξης της μήτρας, η γέννηση δια της κανονικής οδού δεν είναι καλή επιλογή σε γυναίκες που υποβλήθηκαν ήδη σε καισαρική τομή.