Σύριζα: Οι θέσεις του για την ιδιωτική ασφάλιση – Υποχρεωτική η ασφάλιση περιβαλλοντικών κινδύνων – Στήριξη των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών

Μέχρι σήμερα η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είχε αναφερθεί στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης (Ι.Α.) μπορεί να είναι σημαντικός τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Μπορεί επίσης με την συνδρομή όλων να «απορροφήσει» πολλούς από τους κοινωνικούς και οικονομικούς «κραδασμούς» που προκαλεί η επέλευση απλών ή καταστροφικών κινδύνων. Ταυτόχρονα η πολιτική μας θα αποσκοπεί στην επαναφορά των επενδύσεων του κλάδου στην χώρα μας, προκειμένου να επενδυθούν τα χρήματα των Ελλήνων ασφαλισμένων στην οικονομία του τόπου.

Οι θέσεις μας είναι ότι στα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης (υγεία, συντάξεις κλπ) η Ιδιωτική Ασφάλιση πρέπει να λειτουργεί ΜΟΝΟ συμπληρωματικά. Παράλληλα για την προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος πρέπει να εξετασθεί η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης περιβαλλοντικών κινδύνων.

Στόχος μας είναι η ορθή λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και ο περιορισμός των ανακλήσεων αδειών ασφαλιστικών εταιριών μέσα από μία αυστηρή διαφανή και δημόσια εποπτεία σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων όπως ο ορισμός Επιτρόπου αλλά και η ενίσχυση της προσπάθειας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων, που επιβάλλουν οι διεθνείς κανόνες λειτουργίας του κλάδου, και των υποχρεώσεων απέναντι στους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους.

Επίσης θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων αλλά και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής στην κατεύθυνση της προστασίας του Έλληνα καταναλωτή.

Στα πλαίσια της στήριξης της Εθνικής Οικονομίας επιδιώκουμε να παραμείνει η Εθνική Ασφαλιστική θυγατρική της ΕΤΕ, με στόχο να πρωταγωνιστεί, λόγω του μεγέθους και της ιστορίας της, στην διαμόρφωση των όρων στην Ελληνική ασφαλιστική πολιτική.

Τέλος θα παρθούν τα μέτρα που απαιτούνται για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, για την επαναφορά της χρηματοδότησης του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του κλάδου.