Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ εξοπλίζει το νοσοκομείο Λάρισας

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, ο διοικητής των νοσοκομείων της Λάρισας Κ. Καραμπάτσας, προχώρησε σε υπογραφή δύο ακόμη συμβάσεων για την προμήθεια, με πόρους Ε.Σ.Π.Α., βιοϊατρικού εξοπλισμού για κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Παράλληλα, ζήτησε από τους αναδόχους που προέκυψαν την παράδοση του νέου σύγχρονου υλικού το ταχύτερο δυνατό, ώστε να προχωράει απρόσκοπτα η ανανέωση του εξοπλισμού για τις κλινικές και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Αναλυτικότερα πρόκειται για:

– έναν έγχρωμο υπερηχοτομογράφο κατάλληλο για εξετάσεις αγγειολογίας αλλά και άλλων ειδικοτήτων όπως καρδιολογία, χειρουργική, παιδιατρική, συνολικής αξίας και δύο φορητά μόνιτορ τεσσάρων καναλιών για την κάλυψη των αναγκών της Αγγειοχειρουργικής κλινικής, και

– τρεις πολυκάναλους (6-12 κανάλια) ηλεκτροκαρδιογράφους και δύο φορητά μόνιτορ τεσσάρων καναλιών για την κάλυψη αναγκών της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής.

Το Νοσοκομείο , και πιο συγκεκριμένα η ειδική ομάδα που λειτουργεί για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις ενέργειες για την ολοκλήρωση όλων των έργων Ε.Σ.Π.Α. που έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας.