: Ο ΙΣΑ ζητά την άμεση έκδοση ΦΕΚ για την παράταση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ

Στην από 4/8/2015 και με αριθμ. πρωτ. 4943 επιστολή μας προς τον ΕΟΠΥΥ θίξαμε το ζήτημα της παράτασης της ισχύος των συμβάσεων των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων και πολυϊατρείων με τον ΕΟΠΥΥ.
Ειδικότερα αναφέραμε ότι στις 30/6/2015 ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ ότι σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση της ισχύος των συμβάσεων που έληγαν στις 30/6/2015. Η παράταση των συμβάσεων αφορούσε μεταξύ άλλων τους ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία. Πλην όμως ουδεμία σχετική διάταξη είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, με αποτέλεσμα να υφίσταται ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμός για τη νομιμότητα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τους ιατρούς και τα διαγνωστικά εργαστήρια και το ενδεχόμενο μη κάλυψης της αμοιβής αυτών από τον οργανισμό. Εν συνεχεία ο ΕΟΠΥΥ στις 10/8/2015 απάντησε ότι πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση του ζητήματος αυτού, πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά .
Όπως σας είναι γνωστό οι συμβάσεις αυτές ισχύουν έως τις 30/9/2015 και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναρυθμιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει δε άμεσα να προβείτε στη συγκεκριμένη ενέργεια, διότι θα υπάρξει ξανά πρόβλημα με την αποπληρωμή των δαπανών του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα για τον μήνα Ιούλιο.
Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι όλο αυτό το ζήτημα δημιουργείται, διότι δεν υπάρχει πρόθεση από την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να επιλυθεί το ζήτημα μόνιμα, και η μόνη λύση θα ήταν το άνοιγμα των συμβάσεων για όλους τους ιατρούς, με συλλογικές συμβάσεις υπό την αιγίδα του ΠΙΣ, όπως έχει ειπωθεί πολλάκις .