Η ένωση γερονολόγων και γηριάτρων κάνουν έκκληση για τον ΦΠΑ

Είναι γνωστό ότι οι υπερήλικες στην Ελλάδα αποτελούν το 19,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στην έκθεση για το 2015 της Διεθνούς Οργάνωσης Helpage International που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα και απασχόλησε ιδιαίτερα τα ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καταγράφηκε η δεινή θέση των ηλικιωμένων στη χώρα μας έναντι των περισσοτέρων άλλων χωρών όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική ευημερία. Συγκεκριμένα και με βάση την παγκόσμια κατάταξη Global AgeWatch Index, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 79η θέση μεταξύ 96 κρατών με βάση κριτήρια όπως το εισόδημα, η υγεία, το μορφωτικό επίπεδο, το περιβάλλον, η απασχόληση, κ.ά., δηλαδή τις παραμέτρους που απεικονίζουν τη συνολική ποιότητα ζωής του ατόμου της τρίτης ηλικίας.
Ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας στη χώρα μας είτε δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν είτε δεν έχουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον και οικονομική δυνατότητα διατήρησης σπιτιού και είναι αναγκασμένοι να διαβιούν σε Μονάδες Χρόνιας Φροντίδας ηλικιωμένων. Πολλοί τρόφιμοι εξάλλου των οίκων ευγηρίας δεν μπορούν να καλύψουν από τη σύνταξή τους μόνο τη μηνιαία επιβάρυνση και κατά συνέπεια σ’ αυτή συμβάλλουν και τα παιδιά τους.
Ένεκα αυτής της ζοφερής πραγματικότητας και της βαριάς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία θεωρεί ακατανόητη και καταστροφική για τις οικογένειες των τροφίμων των νομίμως λειτουργούντων γηροκομείων της χώρας, την αύξηση του ΦΠΑ για τις Μονάδες Φροντίδας ηλικιωμένων από το 13% στο 23%. Πιστεύουμε ότι η αύξηση αυτή, ενώ δεν θα συμβάλει σημαντικά στον προσπορισμό εσόδων στο κράτος μας, αντίθετα θα φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο την ομάδα των ευπαθών ηλικιωμένων τροφίμων των γηροκομείων της χώρας μας αλλά και τις οικογένειές τους και θα ευνοήσει παράνομα λειτουργούσες και φοροδιαφεύγουσες επιχειρήσεις που πιθανά θα επιζητήσουν να καλύψουν με χαμηλότερο κόστος τις ανάγκες στέγασης των υπερηλίκων.
Η Ε.Γ.Γ.Ε. καλεί την Πολιτεία και όλους τους σχετιζόμενους φορείς να επιληφθούν τάχιστα της επίλυσης του προβλήματος και να επαναφέρουν το ΦΠΑ για τα γηροκομεία στο 13%, αφού άλλωστε είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ούτε υπήρξε στο παρελθόν πρόνοια για τη δημιουργία κρατικών δομών που θα υποδεχθούν τους υπερήλικες συμπολίτες μας.
Με τιμή,