Ισότιμη μεταχείριση σε υπηρεσίες υγείας, νοσηλείας και φάρμακα για τους χρήστες ουσιών με ηπατίτιδα C

Το κενό που υπάρχει στη φροντίδα των πασχόντων από ηπατίτιδα C και συγκεκριμένα εκείνων που είναι ταυτόχρονα και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών επισημαίνει με ανακοίνωσή της η ΜΚΟ PRAKSIS και ζητά από την Πολιτεία να εγγυηθεί την ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, νοσηλείας και φάρμακα.

Στην Ελλάδα, η ηπατίτιδα C κατά γενική ομολογία αφορά τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, συνήθως ανασφάλιστοι και περιθωριοποιημένοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι αποκομμένοι από υπηρεσίες υγείας, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να μην λαμβάνουν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η PRASKIS ζητά από το υπουργείο Υγείας να εστιάσει στην ιδιαίτερη αυτή ομάδα ασθενών και να ευθυγραμμίσει τα ιατρικά με τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την επιλογή και προτεραιοποίηση της παροχής των νέων θεραπειών σε ασθενείς με συλλοίμωξη ιογενών Ηπατιτίδων με HIV/AIDS, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μολονότι το υπουργείο Υγείας έχει δώσει εντολή να καλύπτονται οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας με συλλοιμώξεις, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων δεν αυξήθηκαν.

Για την ορθή υποστήριξη των χρηστών ενδοβλέβιων ναρκωτικών με ηπατίτιδα C είναι σημαντική η συνεργασία των κρατικών φορέων (που ασχολούνται κατεξοχήν με τους χρήστες) με τις ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες και με τους ίδιους τους χρήστες που βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης ή με πρώην χρήστες για την ένωση δυνάμεων και την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Η PRAKSIS προτείνει τη δημιουργία χώρων μιας στάσης (one stop shops) ως μια από τις πιο άμεσες, αποτελεσματικές και αναγκαίες παρεμβάσεις, δεδομένου ότι οι ασθενείς με συλλοιμώξεις ή μόνο με ηπατίτιδα C που είναι χρήστες είναι κατά το 1/3 άστεγοι και στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Τα one stop shops είναι σημεία όπου παρέχονται υπηρεσίες άμεσης ανάγκης προς τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών και στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος (στέγαση, σίτιση, ρούχα, υλικό για ασφαλέστερη χρήση), παρέχονται ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες και διευκολύνεται η διασύνδεσή τους με το ασφαλιστικό σύστημα.

Αναφορικά με τα καινοτόμα φάρμακα που υπόσχονται τρίμηνη θεραπεία για την ηπατίτιδα C, η PRAKSIS υποστηρίζει ότι η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλει να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση και λειτουργία της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα υψηλού κόστους του κράτους με τη φαρμακοβιομηχανία, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των ενώσεων ασθενών για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας.