Πρωτόκολλο επιστημονικής συνεργασίας Ελληνικής και Ρωσικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Πρωτόκολλο Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και της Ρωσικής Καρδιολογικής Εταιρείας, συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κ. Στέφανος Φούσας και ο Ρώσος ομόλογός του Evgeny Shlyakhto στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΚΕ στο Ρώσικο Καρδιολογικό Συνέδριο, στη Μόσχα, και της διεύρυνσης των διεθνών της σχέσεων.
Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει συνέργειες σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς με γνώμονα την επίτευξη κοινών επιστημονικών στόχων και συγκεκριμένα: ανταλλαγή ειδικευομένων από τις δύο χώρες, εκπόνηση κλινικών πρωτοκόλλων, ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και νέων ιατρικών δεδομένων, πραγματοποίηση -από κοινού- επιστημονικών συναντήσεων και συνεδρίων.
Κύριοι στόχοι της ΕΚΕ αποτελούν η ανταλλαγή χρήσιμης επιστημονικής γνώσης, η οποία θα διαχέεται στους Έλληνες Καρδιολόγους και θα αποτελεί πεδίο έρευνας και δραστηριοποίησης, καθώς και η μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας για τους πληθυσμούς των δύο χωρών.
Η σύναψη του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τη Ρώσικη Καρδιολογική Εταιρεία θα ενδυναμώσει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με πολλαπλά οφέλη και προοπτικές για την καρδιολογική κοινότητα, τους νέους Έλληνες Καρδιολόγους και τους ειδικευόμενους.
Περαιτέρω, εξαιτίας της διοργάνωσης -από κοινού- καρδιολογικών συνεδρίων και άλλων επιστημονικών συναντήσεων, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνεργασίας -σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες- μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του συνεδριακού και ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.