Έρχεται τεστ για διάγνωση όγκου από αίμα και ιστό του όγκου

Η Roche ανακοίνωσε πρόσφατα ότι διαθέτει στο εμπόριο των χωρών που δέχονται τη σήμανση CE1 το cobas® EGFR Mutation Test v2, την πρώτη ογκολογική μέθοδο προσδιορισμού της Roche η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει δείγματα πλάσματος και ιστού όγκου. Η εξέταση αναγνωρίζει 42 μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη in vitro διαγνωστική εξέταση (IVD) στην αγορά, και μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως βοήθημα στην επιλογή υποψήφιων ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) για θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR (TKI).

Ο Roland Diggelmann, COO της Roche Diagnostics, δήλωσε ότι «Καθώς αρχίζουν να διατίθενται πιο στοχευμένες θεραπείες, αποκτά κρίσιμη σημασία η ανάπτυξη καινοτόμων μοριακών μεθόδων που διευκολύνουν τον έλεγχο των ασθενών, ανεξάρτητα από τους κινδύνους της χειρουργικής επέμβασης ή από τη διαθεσιμότητα του ιστού. Επενδύοντας στην έρευνα της υγρής βιοψία και αναπτύσσοντας το cobas® EGFR Mutation Test v2 για χρήση με δείγματα πλάσματος ή ιστού, η Roche συμβάλλει στην άρση αυτών των εμποδίων στις μοριακές εξετάσεις».

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα σε περισσότερους από 550 ογκολόγους, γενετικές εξετάσεις του EGFR δεν διεξάγονται στο 25% περίπου των ασθενών με NSCLC.2,3 Μερικοί από τους λόγους για τη μη εκτέλεση τέτοιων εξετάσεων είναι η έλλειψη βιολογικού υλικού και οι περιπτώσεις όπου ο ασθενής θεωρείται ακατάλληλος για τη διενέργεια βιοψίας. Με το cobas® EGFR Mutation Test v2 να έχει επικυρωθεί για χρήση με τύπους δείγματος τόσο ιστού όσο και πλάσματος, οι ασθενείς που παλαιότερα δεν ήταν κατάλληλοι για βιοψία έχουν πλέον τη δυνατότητα να πάρουν αποτελέσματα με μια απλή εξέταση πλάσματος προκειμένου να καθοδηγηθεί η σχετική θεραπεία.