Θεραπείες Τραυλισμού: Προκλήσεις και Απαντήσεις

Tο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού (ΚΕΘΤ) σε συνεργασία με το European Clinical Specialization in Fluency Disorders (ECSF) διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Θεραπείες Τραυλισμού: Προκλήσεις και Απαντήσεις»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, και ώρες 9.00 – 16.00 στο θέατρο της Σχολής Μωραΐτη, Αλ. Παπαναστασίου, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό. Η ημερίδα απευθύνεται σε Γονείς, Πρόσωπα που Τραυλίζουν, Εκπαιδευτικούς, Λογοθεραπευτές και άλλους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και σε όποιον έχει προσωπικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον για τον τραυλισμό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη απαραίτητη όμως είναι, η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες για την ημερίδα και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΤ www.travlismos.gr όπου δηλώνετε ηλεκτρονικά και τη συμμετοχή σας.

Περισσότερα για τον τραυλισμό: 

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν έρθει σε επικοινωνία με ένα πρόσωπο που τραυλίζει αντιλαμβάνονται τη λεκτική όψη της διαταραχής και υποψιάζονται την ψυχολογική. Ωστόσο, για ένα πρόσωπο που τραυλίζει η διαταραχή έχει και λειτουργικές, πρακτικές συνέπειες. Μπορεί για παράδειγμα να οδηγεί σε μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες, αποφυγή κοινωνικής συναναστροφής, χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο ή στην εργασία. Οι θεραπείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εμπειρία τραυλισμού του Προσώπου που Τραυλίζει (ΠπΤ) και να στοχεύουν σε μια ολιστική αντιμετώπιση. Να στοχεύουν στη λεκτική και συναισθηματική όψη της διαταραχής αλλά και στην άμβλυνση των λειτουργικών συνεπειών της στη ζωής του Προσώπου που Τραυλίζει.
Μια δυσκολία χωρίς συνέπειες στην καθημερινότητα του παιδιού ή του ενηλίκου και ελεγχόμενη ως προς την ένταση και συχνότητα των λεκτικών και συναισθηματικών της συμπτωμάτων, είναι μια δυσκολία αδρανοποιημένη.
Σύμμαχοι στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν τους «σημαντικούς άλλους» στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού αντίστοιχα. Κατάλληλη και στοχευμένη βοήθεια οφείλουν να παρέχουν και τα θεσμοθετημένα όργανα όπως οι φορείς υγείας αλλά και οι εθελοντικές οργανώσεις όπως τα σωματεία προσώπων που τραυλίζουν. Οι εισηγητές στην ημερίδα, θα συζητήσουν με τους συμμετέχοντες για τις θεραπείες τραυλισμού υπό το πρίσμα της λειτουργικότητας και της ανάγκης ολιστικής παρέμβασης.