Ξεκινάει άμεσα και με γοργό ρυθμό η ανακοστολόγηση των φαρμάκων

Στοιχεία τιμών για τα 9488 ιδιοσκευάσματα που διατηρούν πωλήσεις την τελευταία τριετία στην αγορά, ζητά ο ΕΟΦ από τις φαρμακευτικές εταιρίες ως τις 12 Οκτωβρίου, προκειμένου να προχωρήσει στην γενική ανακοστολόγηση, βάσει των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση των φαρμάκων προς ανακοστολόγηση προκειμένου οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους και να προσθέσουν ιδιοσκευάσματα που ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, όμως εξάγονται, ή να διαγραφούν φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην αγορά γιατί έχουν αποσυρθεί.

Ταυτόχρονα, ο ΕΟΦ είχε δηλώσει ότι για την επικείμενη ανακοστολόγηση θα χρησιμοποιηθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες της 2ας Σεπτεμβρίου.

Βάσει των δεδομένων αυτών, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προθεσμία έως και τις 12  Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα, να υποβάλλουν τα σχετικά φύλλα έρευνας.

Στη συνέχεια ο ΕΟΦ θα προχωρήσει στον υπολογισμό των νέων τιμών, θα στείλει τις τιμές στο υπουργείο και θα συγκληθεί η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, ώστε να οριστικοποιηθεί το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων και να υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ώστε να υπάρξει και η περίοδος προσαρμογής για τα αποθέματα (επειδή οι νέες τιμές θα περιλαμβάνουν μειώσεις) για το χονδρεμπόριο και τα φαρμακεία.

Εντούτοις, επειδή μαζί με το δελτίο τιμών της γενικής ανακοστολόγησης αναμένεται να εγκριθεί και δελτίο τιμών νέων γενοσήμων, ο φόρτος εργασίας στον αποψιλωμένο πλέον ΕΟΦ, ενδέχεται να μεταθέσει την έκδοση των δύο αυτών δελτίων τιμών φαρμάκων στις αρχές Νοεμβρίου.

Στη σχετική ανάρτηση του ΕΟΦ επισημαίνονται τα εξής: «Στo πλαίσιο της ανατιμολόγησης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 02-09-2015».

Ο ΕΟΦ επισημαίνει πως η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και καλεί τις εταιρίες που δεν έχουν παραλάβει τους σχετικούς Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα του ΕΟΦ, να προσέλθουν άμεσα για την παραλαβή τους.

Σημειώνει ότι «ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ημερομηνία λήξης έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 24:00» και τονίζει ότι «θα χρειαστεί να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία:

α) Ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας μέσα στο χρονικό διάστημα 1-1-1950 έως 31-12-2026
β) Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό
γ) Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ευρώ μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 2ας Σεπτεμβρίου 2015

Σημειώνεται επίσης ότι δεν απαιτείται υποβολή φύλλων έρευνας για προϊόντα τα οποία δεν θα ανατιμολογηθούν. Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.
4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας».

Ο ΕΟΦ σημειώνει ακόμη ότι, όπως και σε παλαιότερες ανατιμολογήσεις, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης.