24 Οκτωβρίου 2021

Αλλαγές στις τιμές των φαρμάκων φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Νέα δεδομένα στην προστασία της πατέντας και στις τιμές των πρωτότυπων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, φέρνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση σε κοινή διαβούλευση. Με το άρθρο 12, τροποποιείται ο νόμος 96 του 1973 (άρθρο 17) και καθορίζεται η 8ετία ως χρόνος προστασίας της τιμής.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι “οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς, μετά την λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή”.

Η πατέντα, που ισχύει διεθνώς για τα νέα, πρωτότυπα φάρμακα, θα ισχύσει αυστηρά επί μια 8ετία στη χώρα μας, εφόσον ψηφιστεί η διάταξη. Ως εκ τούτου, για μια 10ετία περίπου από την είσοδο του πρωτότυπου φαρμάκου στην αγορά, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει γενόσημό του.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να μειωθεί εκ νέου η φαρμακευτική δαπάνη, η οποία έχει προϋπολογιστεί για φέτος και μέχρι το 2018, στα 1,9 δισ. ευρώ.

Το υφιστάμενο καθεστώς επιτρέπει σήμερα στις φαρμακευτικές να παρατείνουν τη διάρκεια προστασίας, επιφέροντας βελτιώσεις στη δράση του φαρμάκου τους.