Ξεκίνησε το συνέδριο της θεραπευτικής συμμαχίας με μεγάλη επιτυχία

Σήμερα ξεκίνησε η Εκπαιδευτική Ημερίδα «Θεραπευτική Συμμαχία», με τη συμμετοχή 35 διακεκριμένων ομιλητών, Ιατρών, Ακαδημαϊκών, Επικεφαλής Συλλόγων Ασθενών, και εκπροσώπων της Πολιτείας,

Κύριος θεματικός κορμός της Ημερίδας είναι η ενδυνάμωση της σχέσης ιατρού-ασθενή, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία, στην ασφάλεια του ασθενή, αλλά και στο ρόλο της οικογένειας.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ – Η ΠΟΛΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & ΠΦΥ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης Χρήστος Λιονής: «Η Ελλάδα έχει κακή θέση στην πρόσβαση και το συντονισμό της ολοκληρωμένης φροντίδας. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην Περιφέρεια σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας. Πρέπει να υιοθετήσουμε μοντέλα και καλές πρακτικές του εξωτερικού όπως: o προσωπικός γιατρός, η συμπονετική παρουσία των επαγγελματιών υγείας και η συνεργασία γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων όταν ο ασθενής έχει πολυνοσηρότητα, δηλ. όταν πάσχει ταυτόχρονα από πολλές παθήσεις. Άλλα θέματα που πρέπει να εστιάσουμε σήμερα είναι η επαγγελματική εξουθένωση γενικών γιατρών  και η μεγαλύτερη συμμετοχή που απαιτείται από τους νοσηλευτές στη διαχείριση της νόσου.

Επίσης σημειώνεται σημαντική απουσία πρωτοκόλλων οδηγιών για φροντίδα φτωχών και άστεγων, ενώ η ΠΦΥ φροντίζει σήμερα μικρό εύρος υπηρεσιών», είπε ο κ. Λιονής.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στη δεύτερη εισήγηση από τον κύριο Ελευθέριο Θηραίο Γεν. Ιατρό, Δ/ντή ΕΣΥ ΚΥ Βάρης & ΓΓ. Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, συζητήθηκε το ζήτημα της θεραπευτικής συμμαχίας γιατρού-ασθενή. «Η συγκεκριμένη συμμαχία είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Ενισχύεται η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και βελτιώνεται το τελικό αποτέλεσμα του παρεχόμενου έργου υγείας» δήλωσε ο κ. Θηραίος.

«Η ΠΦΥ στην Ελλάδα αντιμετωπίζει το 80% επισκέψεων ασθενών και το 40% των εισαγωγών.

Οι ασθενείς άνω 65 ετών λαμβάνουν τουλάχιστον 5 διαφορετικά φάρμακα, ενώ τα ποσοστά «συμμαχίας» είναι χαμηλά: 30 – 60% ασθενών δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες γιατρού».

«Το κλειδί είναι η βελτίωση υπηρεσιών με καλύτερη πρόσβαση δεδομένων υγείας όπως: ο ατομικός φάκελος ασθενή, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις χρόνιες παθήσεις, τα μητρώα δεδομένων ασθενών (patient registries) και η αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας (Health Technology Assessment)», είπε ο κ. Θηραίος.

«Πρέπει στο μέλλον να ακολουθήσουμε πρότυπα κλινικής διακυβέρνησης με τη βοήθεια της τεχνολογία. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα επιλογής των ασθενών στις θεραπευτικές αποφάσεις» κατέληξε ο κ. Θηραίος.