Σε αναβρασμό οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτές

Το ενδεχόμενο της έναρξης νέων απεργιακών κινητοποιήσεων μελετούν οι φυσικοθεραπευτές όλης της χώρας, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα επιβίωσης, αφού κάθε χρόνο 250 περίπου Φυσικοθεραπευτές εγκαταλείπουν την Ελλάδα προκειμένου να αναζητήσουν την τύχη τους σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να αντιληφθεί ότι οι εργαστηριούχοι Φυσικοθεραπευτές υπο-χρεούνται να συντηρούν έναν επαγγελματικό χώρο τουλάχιστον 70 τ.μ., εξοπλισμένο βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών (Π.Δ 29/1987).
Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Π.Σ.Φ. συνάντηση των εκπρο-σώπων των Συλλόγων των Φυσικοθεραπευτών από όλη τη χώρα, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Η βιωσιμότητα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Φυσικοθεραπευτών ήταν το κυριότερο θέμα της συνάντησης.
Οι Πρόεδροι των περιφερειακών Τμημάτων που συμμετείχαν στην Πανελλαδική συνάντηση, εξέφρασαν επίσης τον προβληματισμό τους για την νοσηρή κατάσταση της σχέσης ΕΟΠΥΥ-Φυσικοθεραπευτών και υπογράμμισαν ότι αδυνατούν να πειστούν πως υπάρχει διάθεση εκ μέρους του Οργανισμού για την “αποκατάσταση της νόσου”.
Συγκεκριμένα:
 Ψηφίζονται Νόμοι για να μην εφαρμόζονται από την πλευρά του Κράτους, καθώς στον ΕΟΠΥΥ δεν φτάνουν ποτέ τα χρήματα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα τα χρέη των ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ να είναι τεράστια.
 Δεν υπάρχει διάθεση επίλυσης του φαινομένου της σύγχρονης Κρατικής δουλείας των rebate & clawback, που ενώ εργάζεσαι 12 μήνες πληρώνεσαι μόνο για τους 8. Άραγε σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό και μάλιστα με Νόμο;

 Δεν αποκαθιστά ο ΕΟΠΥΥ την ζημιά των 6.000.000 ευρώ που έχει προκαλέσει σε βάρος των Φυσικοθεραπευτών από το 2014 και μετά και το συνεχίζει για άλλα 3 χρόνια με απόφαση Υπουργού της Υπηρεσιακής Κυβέρνησης , ευνοώντας με την απόφαση αυτή συγκεκριμένη ομάδα επιχειρηματιών.

 Δεν αποδίδονται τα χρέη των παλαιών ταμείων προς τους Φυσικοθεραπευτές με αποτέλεσμα το Ελληνικό Κράτος να οφείλει δεδουλευμένα 5 ετών (ληξιπρόθε-σμες οφειλές).

 Δεν υποβάλλεται ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε να φορολο-γούνται τα εισπρακτέα ποσά και όχι τα ανείσπρακτα όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αποτελώντας έτσι παγκόσμια πρωτοτυπία.

 Δεν αποδίδονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ από την παρακράτηση του 10% των ετών 2012, 2013, 2014 .

 Δεν υπάρχει μια σταθερά στη σχέση ΕΟΠΥΥ – Παρόχων, καθώς τόσο ο ΕΚΠΥ όσο και η σύμβαση έχει καταντήσει “λάστιχο” και τροποποιείται κατά το δοκούν.

 Δεν έχει θεσπιστεί από τον ΕΟΠΥΥ ένας τρόπος πλήρους διαφάνειας και εξάλειψης των φαινομένων παραβατικότητας, παρόλο που έχει ξοδέψει εκατομμύρια ευρώ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

O Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας άμεσο διάλογο για όλα τα ζητήματα πριν τη λήψη αποφάσεων και οπωσδήποτε πριν την έκδοση του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και την σύναψη των νέων συμβάσεων.

Εάν και τώρα δεν υπάρξει διάλογος με το Υπουργείο Υγείας και δεν αναληφθούν σοβαρά υπόψη οι επισημάνσεις και τα αιτήματά των φυσικοθεραπευτών, οι δυναμικές κινητοποιήσεις είναι “προ των πυλών”.