Συνεργασία δύο κολοσών στην ανταλλαγή χημικών ουσιών

Η Sanofi και η AstraZeneca ανακοίνωσαν σήμερα την άμεση ανταλλαγή 210.000 χημικών ενώσεων από τα χαρτοφυλάκια τους. Η συνεργασία αυτή μεταξύ δύο μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας. Θα ενισχύσει το εύρος των χημικών ενώσεων που διαθέτουν οι δύο εταιρείες στο χαρτοφυλάκιο τους και θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν ένα ευρύτερο πεδίο χημικών ενώσεων για την ανάπτυξη νέων μικρομοριακών φάρμακων.
Οι εταιρείες έχουν επιλέξει τις χημικές ενώσεις που θα ανταλλάξουν βασιζόμενες στις διαφορές εκείνων που ήδη υπάρχουν στα αρχεία τους. Για τη διευκόλυνση της χρήσης των ενώσεων αυτών οι εταιρείες θα μοιραστούν μεταξύ τους χημικές δομές και συνθετικές διαδικασίες. Μεταξύ των εταιρειών θα ανταλλαχθούν επαρκείς ποσότητες χημικών ενώσεων ώστε να πραγματοποιηθεί, για αρκετά χρόνια, διαλογή υψηλής απόδοσης (HTS) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές είναι ενεργές έναντι συγκεκριμένων βιολογικών στόχων. Αν μια ένωση αντιστοιχεί σε ένα στόχο (“hit”) μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις για τη βελτιστοποίηση της δομής της πριν κατηγοριοποιηθεί ως «αρχική ένωση» (“lead compound”) που μπορεί δυνητικά να προωθηθεί προς ανάπτυξη.
«Η Sanofi έχει δεσμευτεί για ανοιχτή καινοτομία στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), διότι αναγνωρίζουμε ότι η συνεργασία αποτελεί θεμέλιο λίθο κάθε ιατρικής ανακάλυψης», δήλωσε ο κ. Elias Zerhouni, President, Global R&D, Sanofi. «Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με άλλες εταιρείες, αν αυτό επιταχύνει την ανακάλυψη νέων θεραπειών που σώζουν ή βελτιώνουν τις ζωές των ασθενών. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα αναπτύξει την ικανότητα μας να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις με προστιθέμενη θεραπευτική αξία που θα βελτιώσουν τη ζωή των ασθενών.»
«Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοπόρα συμφωνία, η οποία είναι ενδεικτική της πρόθεσης μας για ανοιχτή καινοτομία» δήλωσε ο κ. Mene Pangalos, Executive Vice President, Innovative Medicines & Early Development at AstraZeneca. «Έχουμε εργαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια για να εμπλουτίσουμε το χαρτοφυλάκιο των χημικών ενώσεων μας και αυτή η ανταλλαγή, η οποία είναι μακράν η μεγαλύτερη που έχουμε επιτύχει έως τώρα, μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε σημαντικά την ποικιλομορφία του. Ειδικότερα, θα επιταχύνει την ικανότητά μας να αναγνωρίσουμε μοναδικά αρχικά μόρια που θα μπορούσαν να εξελιχθούν ως νέα φάρμακα για τους ασθενείς.»
Δεν υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με αυτή την ανταλλαγή είτε εκ των προτέρων είτε σε περίπτωση που θα αποτελέσουν τη βάση για την κλινική ανάπτυξη ενός μορίου. Κάθε επιχείρηση μπορεί να διερευνήσει τις χημικές ενώσεις που λαμβάνει χωρίς να περιοριστεί σε συγκεκριμένες νόσους.