Επιθετικότητα και εγκληματικότητα σε παιδιά λόγω τηλεόρασης

Η τηλεόραση επηρεάζει σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε τη ζωή των παιδιών μας.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων που παρακολουθούν και ο χρόνος που αφιερώνουν για την τηλεόραση έχουν αντίκτυπο στη ψυχική και σωματική τους υγεία.

Ο τρόπος συμπεριφοράς τους, η σχολική τους απόδοση, οι κοινωνικές τους σχέσεις, επηρεάζονται και μπορούν να τροποποιηθούν από το τι βλέπουν στην τηλεόραση.

Η τηλεόραση είναι δυνατόν ακόμη να έχει ισχυρή επίδραση στο τι θα φάνε, τι θα φορέσουν και τι παιγνίδια θα διαλέξουν τα παιδιά μας.

Ενώ οι γονείς ανησυχούν πολύ για το ποιος θα προσέχει τα παιδιά τους, σε τι σχολείο θα πάνε, ποιους φίλους θα έχουν, εντούτοις δεν δίνουν τη σημασία  που θα έπρεπε για το πόσο χρόνο ξοδεύουν και τι βλέπουν τα παιδιά τους στην τηλεόραση.

Μια έρευνα από γιατρούς του πανεπιστήμιου της Άγκυρας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα προβλήματα που προκαλούνται στα παιδιά λόγω της τηλεόρασης.

Για να διερευνήσουν τις επιδράσεις της τηλεόρασης σε παιδιά σχολικής ηλικίας, οι ερευνητές μελέτησαν τις περιπτώσεις 888 παιδιών. Συνέλεξαν πληροφορίες από τους γονείς τους για το συνολικό χρόνο που σπαταλούσαν μπροστά από την τηλεόραση και ανάλυσαν τη συμπεριφορά των παιδιών με τη μέθοδο του CBCL (Child Behavior Checklist).

Τα ευρήματά τους είναι άκρως ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά:

  1. Τα παιδιά που ξοδεύουν περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας τηλεόραση, έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν επιθετικότητα ή εγκληματική συμπεριφορά και αυτό ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των προγραμμάτων
  2. Τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση για 2,5 ώρες καθημερινά και ο χρόνος αυτός αυξάνεται κατά τα Σαββατοκύριακα
  3. Τα παιδιά που έβλεπαν τηλεόραση για περισσότερες από 4 ώρες κάθε μέρα, είχαν περισσότερα στοιχεία επιθετικής και εγκληματικής συμπεριφοράς σε σύγκριση με παιδιά που κοίταζαν τηλεόραση για λιγότερο από 2 ώρες κάθε μέρα
  4. Βρέθηκε ότι τα αγόρια είναι πολύ πιο πιθανόν να κοιτάζουν τηλεόραση για περισσότερο από 2 ώρες κάθε μέρα
  5. Η αύξηση της ηλικίας συνοδευόταν και με αύξηση του χρόνου παρακολούθησης της τηλεόρασης
  6. Τα προβλήματα της συμπεριφοράς και η επιθετικότητα που παρατηρήθηκαν στα παιδιά αυτά, εξαρτιόταν κυρίως από το συνολικό χρόνο παρακολούθησης της τηλεόρασης και όχι από το περιεχόμενο των προγραμμάτων
  7. Συνοπτικά, η αύξηση του χρόνου παρακολούθησης της τηλεόρασης είχε συσχετισμό με κοινωνικά προβλήματα, επιθετική και εγκληματική  συμπεριφορά.

Τα στοιχεία αυτά κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους γονείς.

Θα πρέπει να περιορίζουν το χρόνο που κοιτάζουν τηλεόραση τα παιδιά τους.

Παράλληλα θα πρέπει να τα ενθαρρύνουν να λαμβάνουν μέρος σε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες, να συναναστρέφονται και να παίζουν με συνομήλικους τους.