Οι στατίνες αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 46%

Η λήψη στατινών αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με μια φινλανδική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Diabetologia» (Διαβητολογία), ο κίνδυνος είναι 46 τοις εκατό υψηλότερος.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κουόπιο (University of Eastern Finland και Kuopio University Hospital) περιέλαβαν 8.850 άνδρες ηλικίας 45-73 ετών, οι οποίοι δεν είχαν διαγνωστεί με διαβήτη κατά την έναρξη της μελέτης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης για σχεδόν έξι έτη, 635 συμμετέχοντες ανέπτυξαν διαβήτη τύπου 2.

Μετά από προσαρμογή των δεδομένων για παράγοντες επηρεασμού, όπως η ηλικία, ο ΔΜΣ (ΒΜΙ) και η σωματική δραστηριότητα, φάνηκε ότι η χρήση στατινών αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη κατά 46 τοις εκατό. Όσο υψηλότερη είναι η δόση του φαρμάκου, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες.

Πιο λεπτομερείς αναλύσεις έδειξαν ότι η ευαισθησία στην ινσουλίνη μειώθηκε κατά 24 τοις εκατό και η έκκριση ινσουλίνης κατά δώδεκα τοις εκατό. Οι μειώσεις ήταν δοσοεξαρτώμενες. Και οι δύο τιμές είναι πιθανόν να σχετίζονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη, λένε οι συγγραφείς της μελέτης.

Οι συγγραφείς τόνισαν ότι σε αντίθεση με άλλες μελέτες, αυτή η μελέτη δεν περιλάμβανε μόνο άτομα με υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ήταν όλοι αποκλειστικά Καυκάσιοι άνδρες, πρέπει να συμπεριληφθεί μια περαιτέρω έρευνα σε γυναίκες και αντίστοιχα άτομα άλλων εθνοτικών προελεύσεων, δήλωσαν οι ερευνητές.